W czasie Mszy św. Przepraszamy Boga za nasze winy, wyznajemy wiarę w Niego i wychwalamy Go. Gdzie jednak w czasie tego są nasze myśli? Czy nasze serca są zwrócone do Tego, Którego wzywamy? Bóg jest blisko. Prośmy o prostotę i czystość serca.

Czytaj dalej...