Wśród wielości informacji, idei, mniejszych lub większych zadań, łatwo możemy zagubić kierunek drogi. A jest nim Życie wieczne z Bogiem miłości oraz odkrycie Go w sobie i w każdym bracie. Powrót na właściwą drogę, prawdziwe nawrócenie, zawsze polega na odnowieniu w sobie zdolności kochania.

Czytaj dalej...