Szymon Piotr zaufał Jezusowi, kiedy usłyszał wezwanie „Wypłyń na głębię”. Zaufanie okazało się pierwszym krokiem do pójścia za Nim. Bóg w taki sam sposób wzywa każdego z nas. Czy potrafimy zostawić nasze wyobrażenia oraz lęk i z ufnością pójść za Jezusem?

Czytaj dalej...