Miłość Boga obdarza śmiertelnego człowieka nieśmiertelnością. Dlatego radość wielkanocna jest głównym tonem, którym drga życie chrześcijanina. Jezus żyje, a Bóg nas kocha. Ufajmy! Bądźmy ludźmi nadziei! Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do szczególnej lektury Pisma Świętego.

Czytaj dalej...