Czekamy na przyjście Chrystusa, naszego Wybawiciela. Ale żeby Go przyjąć do naszego życia, trzeba przygotować swoje serce, zwrócić się do Boga. Niech atmosfera przedświąteczna nie przysłoni nam istoty przygotowania do tych pięknych i głębokich świąt. Dziś szczególnie modlitwą otaczamy wszystkich górników, emerytów górniczych i rencistów oraz ich rodziny, powierzając ich opiece św. Barbary, która patronuje także naszemu miastu.

Czytaj dalej...