Tęsknimy za cudownymi wydarzeniami. Ale najpierw trzeba w sercu rozbudzić wiarę. Bez niej niczego w życiu nie zdobędziemy. Pomocą w tym jest zachowanie Bożego prawa. Prośmy podczas tej Mszy św., aby nie brakło w nas sił w trosce o silną wiarę.
Sierpień to czas żniw i zbiorów. Dzisiaj Bogu dziękują i proszą o błogosławieństwo działkowcy z ogródków działkowych im. Ks. Dzierżonia.

Czytaj dalej...