Jezus Chrystus, Król Wszechświata, jest zarazem dobrym Pasterzem, który dba o swoje owce, szuka ich, a przy końcu świata osądzi sprawiedliwie. Będzie sądził z miłości, jej praktycznej realizacji w naszym życiu, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Czytaj dalej...