Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który przypomina nam, jak ważna jest lektura Pisma Świętego dla naszej wiary. Dziś w Ewangelii Jezus ukazuje się uczniom i wyjaśnia im słowa Pisma. Również my, zgromadzeni wokół ołtarza, usłyszymy sława, które kieruje do nas żywy i obecny Bóg. Zachęcamy także wszystkich do indywidualnej lektury Pisma Świętego.

Czytaj dalej...