Aby pozyskać przychylność Pana Boga, nie są najważniejsze wszelkiego rodzaju podejmowane przez nas zabiegi, ale wiara. I dzisiaj przed przyjęciem Komunii św. wypowiedzmy z wiarą w moc Jezusa: ”Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”.

Czytaj dalej...