Słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii mogą się wydawać niełatwe, ponieważ trudno nam cokolwiek tracić. Módlmy się, aby naśladowanie Jezusa przez każdego z nas było autentyczne i wytrwałe oraz niepozbawione nadziei. W dniu dzisiejszym dziękują Bogu za błogosławieństwo i plony i proszą o dalsze łaski Działkowcy z ogródków Działkowych „Nowa Jutrzenka”.

Czytaj dalej...