Wyrazem naszej wiary w Boga, w Rzeczywistość, której nie widzimy, jest zachowywanie przykazań otrzymanych od Niego. W ten sposób także mówimy Bogu: „Kocham Cię”.

Czytaj dalej...

„Niech się nie trwoży serce wasze”. Jeżeli są w naszych sercach obawy i niepokoje, możemy je oddać Bogu. Jezus nie zostawi nas samych. Kiedy na Nim oprzemy nasze życie, kiedy Mu zaufamy, poprowadzi nas najlepszą dla nas drogą do zbawienia.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza przypomina nam, że kiedy idziemy za Jezusem, nie braknie nam niczego, żeby osiągnąć zbawienie. Jezus zna nas i chce dobra każdego. Nie musimy już błądzić. Przy Jezusie jesteśmy bezpieczni. On przyszedł, aby dać nam życie.

Czytaj dalej...

Miłość Boga obdarza śmiertelnego człowieka nieśmiertelnością. Dlatego radość wielkanocna jest głównym tonem, którym drga życie chrześcijanina. Jezus żyje, a Bóg nas kocha. Ufajmy! Bądźmy ludźmi nadziei! Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do szczególnej lektury Pisma Świętego.

Czytaj dalej...

Zmartwychwstały Chrystus nie zostawia nas samych. Przypomina nam o tym obchodzona dzisiaj w Kościele Niedziela Miłosierdzia Bożego. Miłosierny Jezus przygarniający nas do siebie, odpuszczający nam nasze grzechy, obdarza nas pokojem. Uczniowie uradowali się, widząc Zmartwychwstałego. A czy ja czekam na Jezusa z wiarą w Jego Miłosierną miłość?

Czytaj dalej...

„Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!” – to tradycyjne zawołanie zawiera głęboką prawdę naszej wiary. Jezus żyje i jest realnie obecny pośród nas. Stańmy w radości przed żyjącym Bogiem z nadzieją na nasze zmartwychwstanie. Cieszmy się! Alleluja!

Czytaj dalej...

Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Tygodnia, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa. Niedziela Palmowa przypomina Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy. Dzisiaj również rozpoczynamy nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je Ojciec Wiesław Bajor – redemptorysta, którego serdecznie witamy.

Czytaj dalej...

Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże zasłonięte na znak smutku i żałoby. Rozpoczynamy czas rozpamiętywania męki Pana Jezusa. To jest właściwy moment, żeby podjąć decyzję o nawróceniu, żeby usłyszeć Jezusa, który nie potępia, żeby zobaczyć Jezusa, który przez swoje cierpienie mówi o swojej miłości i przebaczeniu.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza niedziela nazwana jest Niedzielą Radości – Laetare. Kościół cieszy się z obfitości dóbr i łask płynących z Chrztu i Eucharystii. W tradycji Kościoła jest to „niedziela róż” – Ojciec święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie najbardziej zasłużonej dla kościoła. Stąd dziś w liturgii różowy kolor szat.

Czytaj dalej...

W naszych sercach są różne pragnienia. Czy jest tam miejsce dla Pana Boga? Tak jak musimy pić wodę, żeby przeżyć, tak potrzebujemy Boga, abyśmy mieli życie wieczne. Wybierzmy Jezusa i uznajmy, że On jest prawdziwie Zbawicielem świata.

Czytaj dalej...