Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Tygodnia, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa. Niedziela Palmowa przypomina Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy. Dzisiaj również rozpoczynamy nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je Ojciec Wiesław Bajor – redemptorysta, którego serdecznie witamy.

Czytaj dalej...

Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże zasłonięte na znak smutku i żałoby. Rozpoczynamy czas rozpamiętywania męki Pana Jezusa. To jest właściwy moment, żeby podjąć decyzję o nawróceniu, żeby usłyszeć Jezusa, który nie potępia, żeby zobaczyć Jezusa, który przez swoje cierpienie mówi o swojej miłości i przebaczeniu.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza niedziela nazwana jest Niedzielą Radości – Laetare. Kościół cieszy się z obfitości dóbr i łask płynących z Chrztu i Eucharystii. W tradycji Kościoła jest to „niedziela róż” – Ojciec święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie najbardziej zasłużonej dla kościoła. Stąd dziś w liturgii różowy kolor szat.

Czytaj dalej...

W naszych sercach są różne pragnienia. Czy jest tam miejsce dla Pana Boga? Tak jak musimy pić wodę, żeby przeżyć, tak potrzebujemy Boga, abyśmy mieli życie wieczne. Wybierzmy Jezusa i uznajmy, że On jest prawdziwie Zbawicielem świata.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus, który się przemienił, może i nas przemienić. Czy chcemy wyjść z naszych narzekań, zabiegania i obaw? To jest nasz wybór. Czy zaufamy Bogu? Dzisiaj w parafii gościmy ks. Tadeusza Legowicza, wikarego parafii z Lwowa, gdzie proboszczem jest pochodzący z Rudy Śl. ks. Jacek Kocur. Ks. Tadeusz wygłosi Słowo Boże. Po mszach będziemy mogli wesprzeć budowę kościoła lwowskiej parafii.

Czytaj dalej...

Chrystus udając się na pustynię i nas do tego zachęca. Dla każdego z nas pustynia może oznaczać coś innego: więcej modlitwy, czytania Biblii, wyciszenia, a może mniej Internetu, ograniczenia jedzenia ulubionych potraw czy picia alkoholu. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Módlmy się o odwagę do podjęcia takiego wyrzeczenia, nawet tylko na krótko.

Czytaj dalej...

Bóg troszczy się o każdego z nas i zna nasze potrzeby. Kiedy poddajemy się zbytniej trosce o dobra materialne i za bardzo się na nich skupiamy, tracimy z oczu to, co najważniejsze – Królestwo Boże, a przy tym gubimy sens naszego chrześcijańskiego życia.

Czytaj dalej...

Odwet nie jest ani dobrym, ani skutecznym środkiem walki o sprawiedliwość, bo do jednej niesprawiedliwości dodaje zwykle nową i podsyca nienawiść, z której rodzi się zemsta. Św. Paweł przestrzega i zachęca: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

Czytaj dalej...

Podążanie za Chrystusem jest wymagające. Mądrość polega na tym, żeby nie tylko przestrzegać Bożych przykazań, lecz także angażować w to swoje serce. Niech nasz udział we Mszy św. będzie nie tylko wypełnieniem przykazania, ale również wchodzeniem w Bożą obecność i wsłuchiwaniem się w słowa, które Bóg kieruje do każdego z nas.

Czytaj dalej...

Jezus nadaje sens naszemu życiu, a my mamy o tym świadczyć. I nie po to, żeby być bardziej popularnym, ale dla większej chwały Ojca w niebie. Kiedy odrzucamy Boga, nasze życie traci smak i ogarnia je ciemność. Są dwie drogi. To my dokonujemy wyboru, którą z nich idziemy.

Czytaj dalej...