W imię Najświętszej Trójcy zostaliśmy ochrzczeni i w to imię czynimy znak krzyża. Najświętsza Trójca – choć jest trudną do ogarnięcia rozumem tajemnicą – jest obecna w naszym chrześcijańskim życiu. To Bóg Miłości i Jedności.

Czytaj dalej...

Uczniowie otrzymali Ducha Świętego wraz z nakazem wyjścia do ludzi z Dobrą Nowiną. Duch Święty ma moc otworzenia drzwi do naszych serc, uzdrowienia naszych lęków i przepełnienia nas radością z bliskiej obecności Boga, którą będziemy chcieli dzielić się z innymi. Dziś możemy zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

Czytaj dalej...

Jezus wstępując do nieba nie zostawia nas samych. Odejście Pana Jezusa jest dla nas wezwaniem do głoszenia Ewangelii innym ludziom. Nadzieja, wiara i miłość, którą mamy w sercach, niech promieniują na nasze otoczenie.

Czytaj dalej...

Wyrazem naszej wiary w Boga, w Rzeczywistość, której nie widzimy, jest zachowywanie przykazań otrzymanych od Niego. W ten sposób także mówimy Bogu: „Kocham Cię”.

Czytaj dalej...

„Niech się nie trwoży serce wasze”. Jeżeli są w naszych sercach obawy i niepokoje, możemy je oddać Bogu. Jezus nie zostawi nas samych. Kiedy na Nim oprzemy nasze życie, kiedy Mu zaufamy, poprowadzi nas najlepszą dla nas drogą do zbawienia.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza przypomina nam, że kiedy idziemy za Jezusem, nie braknie nam niczego, żeby osiągnąć zbawienie. Jezus zna nas i chce dobra każdego. Nie musimy już błądzić. Przy Jezusie jesteśmy bezpieczni. On przyszedł, aby dać nam życie.

Czytaj dalej...

Miłość Boga obdarza śmiertelnego człowieka nieśmiertelnością. Dlatego radość wielkanocna jest głównym tonem, którym drga życie chrześcijanina. Jezus żyje, a Bóg nas kocha. Ufajmy! Bądźmy ludźmi nadziei! Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do szczególnej lektury Pisma Świętego.

Czytaj dalej...

Zmartwychwstały Chrystus nie zostawia nas samych. Przypomina nam o tym obchodzona dzisiaj w Kościele Niedziela Miłosierdzia Bożego. Miłosierny Jezus przygarniający nas do siebie, odpuszczający nam nasze grzechy, obdarza nas pokojem. Uczniowie uradowali się, widząc Zmartwychwstałego. A czy ja czekam na Jezusa z wiarą w Jego Miłosierną miłość?

Czytaj dalej...

„Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!” – to tradycyjne zawołanie zawiera głęboką prawdę naszej wiary. Jezus żyje i jest realnie obecny pośród nas. Stańmy w radości przed żyjącym Bogiem z nadzieją na nasze zmartwychwstanie. Cieszmy się! Alleluja!

Czytaj dalej...

Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Tygodnia, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa. Niedziela Palmowa przypomina Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy. Dzisiaj również rozpoczynamy nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je Ojciec Wiesław Bajor – redemptorysta, którego serdecznie witamy.

Czytaj dalej...