W Wielkim Poście razem z Chrystusem udajemy się na pustynię. Kościół dopomaga nam w przeżywaniu tego czasu przez sakramenty, czytania, pieśni, nabożeństwa. To od nas zależy, na ile zbliżymy się do Boga. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Módlmy się o odwagę do podjęcia takiego wyrzeczenia, nawet tylko na krótko. Jest wyłożona Księga Trzeźwości – zachęcamy do deklaracji.

Czytaj dalej...