Przyjście Ducha Świętego nie dokonało się tylko w czasach pierwszych chrześcijan. Również i dzisiaj otrzymujemy dary Ducha Świętego. A owocami Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Któż by tego nie pragnął? Dziś możemy zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

Czytaj dalej...