Królestwo Boże nie jest jakąś odległą abstrakcją. Przyjście na Mszę św., modlitwa, czynienie dobra to akty wiary. To dawanie możliwości wzrostu ziarna, rozkwitu królestwa Bożego w naszej codzienności.

Czytaj dalej...