Na początku Adwentu – Czasu Oczekiwania – Chrystus wzywa nas do czujności. Przez uczestnictwo w Eucharystii pozwólmy Bogu, by nas przeniknął i uzdolnił do odczytania Jego znaków w codzienności.

Czytaj dalej...