Pójście za Jezusem to decyzja o zostawieniu tego wszystkiego, co przeszkadza nam żyć i kochać prawdziwie. Rozpoczynając tę Eucharystię, prośmy o dar bezwarunkowego przylgnięcia do Jezusa i wierności nawet wówczas, gdy jej cena okazuje się wysoka.
Dziś gościmy ks. proboszcza Grzegorza Węglorza, budowniczego kościoła M.B. Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach.

Czytaj dalej...