Słowo Boże, którego słuchamy każdej niedzieli, jest jak ziarno, które Bóg rzuca w glebę naszych serc, by przemieniało nasze życie. Słuchajmy go uważnie, radośnie dziękujmy za wszystkie obietnice zbawienia.

Czytaj dalej...