Pośród chaosu, który panuje wokół nas, jedynie Słowo i Obecność Jezusa mogą zagwarantować trwały pokój i niezmierzoną radość. Rozpoczynając celebrację Eucharystii, otwórzmy się na dary, których Chrystus pragnie nam udzielić.

Czytaj dalej...