Życie stawia nam wciąż nowe wymagania, a Chrystus wzywa nas. Nie musi to być nadzwyczajne powołanie. Byłoby już bardzo wiele, gdybym każdego dnia i każdej godziny był świadom: to jest moje zadanie, to jest moja droga, tutaj spotykam się z Chrystusem.

Czytaj dalej...