Jezus Chrystus w dzisiejszej liturgii wypowie ważne słowa: ”Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Otwórzmy serca na dar Jego wyzwalającej miłości, aby nasze życie i działanie przyczyniało się do budowania jedności i umacniało dobro obecne w świecie.

Czytaj dalej...