Nasza świątynia na dawnych Fotografiach

Fotografia ok. 1869

 
 

Dawny ołtarz główny – na fotografii z lat sześćdziesiątych XX wieku

 
 

Starodawna ambona pochodząca z pierwotnego wyposażenia świątyni (fotografia z lat  sześćdziesiątych XX w.)