Parafie naszego dekanatu

Czarny Las – Ducha Świętego

Między parafiami Bielszowice, Nowy Bytom i Wirek (Nowa Wieś) powstała kolonia Czarny Las – Pniaki gdzie 1 X 1935r. została utworzona stacja duszpasterska. Nowo wybudowany kościół p.w. Świętego Ducha został poświęcony 16 X 1938r. Parafię erygowano 28 V 1957r. Księgi metrykalne prowadzone są od 1935 roku.

 

Godula – Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Parafia w Goduli zawdzięcza swe powstanie jak i miejscowość swoją nazwę „Śląskiemu królowi cynkowemu” Karolowi Goduli. W roku 1854 dziedziczka Goduli hr. Schaffgotsch założyła hutę cynkową, którą na część swego dobrodzieja nazwała Godulą. Przy hucie powstało osiedle robotnicze o tej samej nazwie. W roku 1860 otwarte w Goduli w tamtejszej szkole oratorium, gdzie nabożeństwa odprawiali dojeżdżający księża z parafii mariackiej w Bytomiu. W roku 1865 erygowano kurację. Kościół pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela wybudowali dziedzice Karola Goduli, Jan i Joanna z Gryzików hr. Schaffgotschowie w roku 1871. Poświęcenie kościoła nastąpiło 14 XI 1871, a konsekracja 16 V 1889r.

Nowy Bytom – św. Pawła

Pierwsi historyczni mieszkańcy na obecnym obszarze Nowego Bytomia pojawiają się w XVw. Była to służba leśna z rodzinami. Do roku 1869 dawny Bytomski Czarny Las tj. dzisiejszy Nowy Bytom należały do parafii NMP w Bytomiu. Od roku 1852 w magazynie stolarskim huty „Pokój” urządzano tzw. Nabożeństwa misyjne. W roku 1869 utworzono w Czarnym Lesie stację duszpasterską. W roku 1883 utworzono parafię Zgoda, obejmującą cały Bytomski Czarny Las a w rok później poświęcono kościół parafialny p.w. św. Józefa na osadzie kopalni Otylia. W latach 1911-1912 wybudowano na osadzie przy hucie Pokój kościół św. Pawła, konsekrowany 15 IX 1912r. Osada ta od roku 1922 nosi nazwę Bytom. W 1925 roku utworzono w Nowym Bytomiu parafię, wydzieloną z parafii Zgoda. W roku 1982 urządzono nowy wystrój prezbiterium a w roku 1983 wybudowano dom katechetyczny.

Orzegów – św. Michała Archanioła

Pierwsze wzmianki o Orzegowie pochodzą z XIVw. Wieś należała najpierw do parafii św. Małgorzaty a potem Świętej Trójcy w Bytomiu.
1 I 1895r. została erygowana w Orzegowie parafia. W tym też roku wybudowano kościół. Poświęcenie kościoła nastąpiło 15 XII 1895r. a konsekracja 6 X 1918r. obecny kształt kościoła pochodzi z roku 1911.

 

Ruda Śląska – św. Józefa

Na terenie Rudy Śląskiej istniał już od 1869 roku kościół Matki Bożej Różańcowej. Wobec dalszego rozwoju Rudy kościół ten pod koniec XIXw. Był już stanowczo za mały. Toteż w 1904r. wybudowano drugi kościół p.w. św. Józefa. Poświęcenie tego kościoła odbyło się 2 X 1904r., a konsekracja 21 VI 1905 roku. Parafia odłączona od Biskupic powstała w 1906 roku. Początkowo kościół był prywatną własnością fundatora hrabiego Franciszka Wolfganga v. Ballestrema. W roku 1910 z okazji złotych godów małżeńskich hrabiowie przekazali kościół na własność parafii.

Ruda Śląska Południowa – św. Piusa X

Budowę kościoła i utworzenie parafii w Rudzie Południowej zamierzano już w okresie międzywojennym.
W latach 60-tych wybudowano w tej dzielnicy wiele bloków mieszkalnych. 30 XII 1980r. otrzymano zezwolenie na przeniesienie i rozbudowę znajdującego się na terenie parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej kościoła p.w. św. Piusa X. Poświęcenie placu budowy nastąpiło 20 maju 1981r. Parafia św. Piusa X została erygowana 30 stycznia 1983 roku. Jej pierwszym proboszczem został mianowany ks. Józef Krawczyk, budowniczy kościoła.