Maryja jak troskliwa Matka towarzyszy nam, zarówno w radosnych, jak i trudnych doświadczeniach, zawsze wskazując na Jezusa. Nie jesteśmy sami. Możemy o wszystkim powiedzieć Jezusowi i z wiarą poprosić Go o pomoc w każdej sytuacji.

Czytaj dalej...

Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią ustanowienia chrztu chrześcijańskiego. Dziękujemy Bogu za nasze zanurzenie przez chrzest w miłości Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Czytaj dalej...

Bóg, objawiając się w Nowonarodzonym Mędrcom – Trzem Królom, objawił się całemu światu, również i nam. Każdy z nas musi przejść długą i trudną drogę, zanim odkryje, jak bardzo potrzebuje Boga. Adorując Dzieciątko w żłóbku i przyjmując Jezusa w Komunii św. wyznajmy, że w Nim jest nasze zbawienie. W modlitwie pamiętamy o naszych Biskupach.

Czytaj dalej...

Dzisiaj wielbimy Boga w Jego Świętej Rodzinie. Powierzmy Bogu naszych bliskich i całą rodzinę ludzką, prosząc o umiejętność wiernego naśladowania przykładu Świętej Rodziny i o to, aby On „utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju”.

Czytaj dalej...

Kończy się czas naszego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Niech słowa św. Elżbiety: ”Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”, będą zachętą do głębokiej wiary, że Bóg wypełni swoją obietnicę naszego zbawienia.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza III niedziela Adwentu, nazwana jest Niedzielą Radości – Gaudete. Źródłem tej radości jest obecny wśród nas Pan, a także zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Czytaj dalej...

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Wyprostować ścieżki to zwrócić się do Boga, ukierunkować swoje dążenia na Niego. Tak, aby naszemu myśleniu o końcu świata nie towarzyszył lęk, ale radość spotkania z Chrystusem.

Czytaj dalej...

Rozpoczyna się Adwent. Przestroga, którą słyszymy w Ewangelii przypomina nam, abyśmy nie koncentrowali się wyłącznie na zakupach i porządkach. Ważne, byśmy się dobrze przygotowali na spotkanie z Chrystusem. I na te najbliższe, i na te ostateczne.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus, Król Wszechświata zaprasza nas do swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do szczęścia. Warto zadać sobie pytanie: jakim królem jest dla nas Jezus i czym jest dla nas Jego Królestwo? Odmawiając Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi można zyskać odpust zupełny.

Czytaj dalej...

Choć wyznaczamy sobie w życiu różne cele, to nie zapominamy, iż Chrystus powtórnie przyjdzie i nastąpi koniec tego świata. Wyrazem naszego czuwania w oczekiwaniu na ten dzień jest Życie w prawdzie i pamięć o Bogu w naszej codzienności. Dziś w archidiecezji obchodzimy Dzień Muzyki Liturgicznej.

Czytaj dalej...