Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże zasłonięte na znak smutku i żałoby. Rozpoczynamy czas rozpamiętywania męki Pana Jezusa. To jest właściwy moment, żeby podjąć decyzję o nawróceniu, żeby usłyszeć Jezusa, który nie potępia, żeby zobaczyć Jezusa, który przez swoje cierpienie mówi o swojej miłości i przebaczeniu.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza niedziela nazwana jest Niedzielą Radości – Laetare. Kościół cieszy się z obfitości dóbr i łask płynących z Chrztu i Eucharystii. W tradycji Kościoła jest to „niedziela róż” – Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie najbardziej zasłużonej dla kościoła. Stąd dziś w liturgii różowy kolor szat.

Czytaj dalej...

W Chrystusie stał się dla nas widzialny i słyszalny sam Bóg. Pragnie On, aby wszyscy ludzie poznali Jego Syna i spotkali się z Nim. Do tego potrzebuje nas jako pośredników. Obecnie Bóg daje się poznać przez tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej...

W czasie każdej Eucharystii, chociaż nie widzimy naszego Pana w sposób bezpośredni, to jednak przez wiarę spotykamy się z Nim, a On obdarza nas swym przebaczeniem i pokojem. Czerpmy z Tego Źródła Łask.

Czytaj dalej...

W dzisiejszej wielkopostnej liturgii Syn Boży kuszony przez szatana wzywa nas swoim przykładem, abyśmy jak On odrzucili to, co zagradza nam drogę do drzewa życia i sprowadza śmierć. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Módlmy się o odwagę do podjęcia takiego wyrzeczenia, nawet tylko na krótko. Po każdej Mszy św. krótkie nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa. Jest wyłożona Księga Trzeźwości – zachęcamy do deklaracji.

Czytaj dalej...

Chrystus stawia przykazanie miłości bliźniego – nawet nieprzyjaciół – na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nieprzyjaciół. Nie jest to łatwe, ale Bóg jest naszym najlepszym i miłującym Ojcem i przez Eucharystię nas do tego uzdalnia.

Czytaj dalej...

Bóg wzywa nas, byśmy nie szukali wykrętów, ale poważnie traktowali Boże prawo. Niech udział w Eucharystii, będącej uwielbieniem przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Boga Ojca, i karmiącej nas Ciałem Pańskim, uzdalnia nas do takiego życia, byśmy zawsze podobali się Bogu.

Czytaj dalej...

Pan Bóg chce, byśmy oddawali Mu cześć wiernie trzymając się Jego przykazań. Przez to cały świat może stawać się lepszym. Obyśmy umocnieni Eucharystią zdecydowanie poszli żyć Ewangelią, na przekór temu, co proponuje nam dzisiejszy świat.

Czytaj dalej...

W dzisiejszą niedzielę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej obchodzone jako światowy dzień Życia Konsekrowanego. Symeon i Anna rozpoznali w małym Jezusie Zbawiciela. Dzisiaj On przychodzi do nas w czasie Mszy św., jest przy nas w naszej codzienności. Na Mszach św. święcimy gromnice.

Czytaj dalej...

Ojciec Święty Franciszek postanowił, że trzecia niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Posłuszni decyzjom Ojca Świętego przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania.

Czytaj dalej...