W Wielkim Poście razem z Chrystusem udajemy się na pustynię. Kościół dopomaga nam w przeżywaniu tego czasu przez sakramenty, czytania, pieśni, nabożeństwa. To od nas zależy, na ile zbliżymy się do Boga. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Módlmy się o odwagę do podjęcia takiego wyrzeczenia, nawet tylko na krótko. Jest wyłożona Księga Trzeźwości – zachęcamy do deklaracji.

Czytaj dalej...

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Któż z nas nie boryka się z jakąś chorobą ciała albo z cierpieniem dotykającym psychiki bądź duszy? I my możemy zwrócić się z wiarą do Jezusa. On zrozumie nasze słabości i niedomagania. Jezus ma moc, aby nas uzdrowić. Po każdej Mszy św. modlitwa w intencji chorych i dla chorych indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Czytaj dalej...

Czy moje przyjście na Mszę św. jest wyrazem poszukiwania Boga? Czy przyszliśmy tu z wiarą, aby prosić o uzdrowienie z naszych chorób i słabości? On jest blisko. Nie zignorujmy Jego obecności.

Czytaj dalej...

Nauka Jezusa może być dla nas trudna, czasem bolesna, ale ma w sobie moc uwalniania nas od zła. Jezus naucza jak ten, który ma władzę. Nie taką, która ma nas zgnębić, utrudnić nam życie, ale wyzwolić nas z tego, co przeszkadza w nawróceniu do Boga. Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii. Za ofiary Bóg zapłać.

Czytaj dalej...

Wszyscy potrzebujemy nawrócenia, aby być bliżej Boga.Wielokrotnie słuchamy Ewangelii. Na ile jednak wierzymy w słowa w niej zawarte? Wsłuchiwanie się swoim sercem, w skupieniu i z wiarą, w słowo Boże to część składowa naszego nawrócenia.

Czytaj dalej...

Dzisiaj obchodzimy z woli papieża Franciszka Światowy Dzień Uchodźcy i Migranta. Od 1978 r. ten dzień stwarza okazję do budzenia we wspólnotach chrześcijańskich ducha odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów. Otaczamy ich naszą modlitwą i w miarę możliwości włączamy się w dzieło pomocy.

Czytaj dalej...

Być może do słów Jana Chrzciciela „ Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”, które wypowiadamy przed przyjęciem Komunii św., już się przyzwyczailiśmy. Ale zawierają one głęboką prawdę. Wskazują na Jezusa, który oddał swoje życie za każdego z nas.

Czytaj dalej...

Trudne sprawy i cierpienia czekały na Dziecię i Rodziców, ale nic im nie mogło przeszkodzić: ani Dziecięciu, które było kochane i pod czułą opieką; ani Rodzicom, którzy w Bogu złożyli nadzieję i byli gotowi iść poprzez życie drogą, którą Bóg im wyznaczył u boku Jezusa. Bierzmy z Nich wzór.

Czytaj dalej...

Przyjście Pana jest bliskie. Ile jest w nas wiary w Bożą obietnicę? Na ile ufamy Bogu w naszym życiu? Czy jesteśmy gotowi do podjęcia wezwania, które Bóg kieruje do każdego z nas? Czy jesteśmy gotowi na przyjście Pana?

Czytaj dalej...

Dzisiejsza III niedziela Adwentu, nazwana jest Niedzielą Radości – Gaudete. Źródłem tej radości jest obecny wśród nas Pan, a także zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Czytaj dalej...