Słowo Boże, którego słuchamy każdej niedzieli, jest jak ziarno, które Bóg rzuca w glebę naszych serc, by przemieniało nasze życie. Słuchajmy go uważnie, radośnie dziękujmy za wszystkie obietnice zbawienia.

Czytaj dalej...

Sprawując Najświętszą Ofiarę, uobecniamy dzieło Chrystusa, który i dzisiaj ukazuje nam źródło prawdziwego zwycięstwa przez swe pokorne wyniszczenie w znaku Chleba. Stańmy pokornie przed Bogiem prosząc o przebaczenie, abyśmy mieli udział w zwycięstwie Chrystusa.

Czytaj dalej...

Prawdziwy chrześcijanin nie jest jakimś fanatykiem. Jest szczęśliwy, bo znalazł Jezusa i Jezus go odnalazł. Nie może milczeć o tym, co przepełnia jego serce. Nie ma żadnych pretensji. A Bóg podziękuje za każdą najmniejszą przysługę oddaną Jezusowi.

Czytaj dalej...

Nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak do wytrwania i umacnia swym przykładem, swą ofiarą i swoim zwycięstwem. Nie zawsze wśród przeciwności potrafimy wytrwać przy Chrystusie. Eucharystia dodaje nam sił.

Czytaj dalej...

Imię Boga „Jahwe” oznacza, iż Bóg jest dla człowieka, idzie razem z nim, jest Bogiem pomagającym i zbawiającym. Każdy ochrzczony ma specjalne posłannictwo, które powinien starać się zrozumieć, i zadanie, które powinien wypełnić. Chrystus pragnie być obecny dla innych w każdym chrześcijaninie.

Czytaj dalej...

Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy Jedynego, Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem, i Ducha Świętego, który nas uświęca. W imię Trójcy Świętej rozpoczęliśmy tę ofiarę, trwajmy więc zawsze złączeni z Bogiem, który nas kocha, zbawia i uświęca.

Czytaj dalej...

W dzień Pięćdziesiątnicy Maryja i Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, że również i na nas, zebranych wokół ołtarza, Bóg ześle swego Ducha, który nas umocni i rozpali w nas miłość. Wołajmy z wiarą: ”Przyjdź Duchu Święty!” i pozwólmy Mu działać w naszym życiu. Dziś możemy zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

Czytaj dalej...

W 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba. On nie zostawił nas samych. Obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczniowie z radością wielbili Boga po tym wydarzeniu. Przyłączmy się i my do tej radości.

Czytaj dalej...

Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Dzięki Niemu możemy przyjąć dary Boże płynące z tej Mszy św.

Czytaj dalej...

Gromadzimy się na Eucharystii, aby iść drogą, jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego życie. W ten sposób budujemy wspólnotę Kościoła i wypełniamy nasze powołanie. Bóg wezwał nas z ciemności do swego przedziwnego światła, byśmy swym życiem uświęcali ziemię.

Czytaj dalej...