Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji. Dziś w parafii gościmy ks. Proboszcza Grzegorza Węglorza, budowniczego kościoła p.w. M.B. Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach, któremu to dziełu nasza parafia patronuje.

Czytaj dalej...

Dzisiaj dziękują i proszą o błogosławieństwo działkowcy z ogródków działkowych „Nowa Jutrzenka”.

Czytaj dalej...

Naszym powołaniem jest Miłość. Wymaga to zaparcia się siebie i nieszukania uznania za dobre czyny. Jezus nie tylko dał nam przykład takiego życia, lecz także umacnia nas na tej drodze prowadzącej do wewnętrznego szczęścia i radości.

Czytaj dalej...

Naszym dążeniem jest życie wieczne z Bogiem w niebie. Przyjście na Mszę św. jest wyrazem naszej wiary i pragnienia szczęścia pochodzącego od Boga. Nie to, co wygodne, często krzykliwe, proponowane przez świat, jest źródłem prawdziwej radości, ale Chrystus – Droga, Prawda i Życie.

Czytaj dalej...

Miłość Jezusa Chrystusa jest prawdziwa i pewna. Kiedy przychodzimy na Mszę św. poddajemy nasze serca Bożemu działaniu, aby i w nas zapłonął ogień miłości. Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się na ołtarzu. Jezus jest realnie obecny wśród nas.

Czytaj dalej...

Aby zauważyć Bożą obecność i godnie przyjąć Go w swoim domu, potrzebna jest wiara i otwartość serca. Wzorem tej wiary jest wiele postaci biblijnych ale i wielu anonimowych ludzi żyjących pośród nas. A jaką wiarę ja mam?

Czytaj dalej...

Nie znamy „dnia ani godziny…”. Warto więc zatroszczyć się o bogactwa, które podobają się Bogu – dobro i miłość okazywane drugiemu człowiekowi, czyste sumienie, życie zgodne z przykazaniami. Niech Msza św. nas w tym umocni.

Czytaj dalej...

Wstawiennictwo ludzi, którzy znają miłość Boga, jest w stanie obudzić Boże miłosierdzie. Prośmy Pana, by nasza modlitwa była autentyczną rozmową z Bogiem,a nie tylko formułą wyuczoną w przeszłości, która w znikomym stopniu odnosi się do naszego tu i teraz.

Czytaj dalej...

Nieraz jesteśmy bardzo zajęci i ledwo nadążamy wszystko zrobić. Nie pozwólmy jednak, by to przesłoniło nam nasze duchowe życie i osobistą relację z Panem Bogiem. Zatrzymajmy się na chwilę i powierzmy nasze zmartwienia Jezusowi. Szczególnie na Mszy św.

Czytaj dalej...

To, w jaki sposób odnosimy się do innych i pomagamy potrzebującym, świadczy o naszym życiu Ewangelią. Nie wystarczy deklaracja, że wierzymy i kochamy Boga. Istotna jest realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego w naszym codziennym życiu.

Czytaj dalej...