Proboszcz
Ks. Tadeusz Pukocz
Urodził się 3 listopada 1966 roku w Tychach.
Święcenia prezbiteratu przyjął 11. maja 1991 roku.
Proboszczem w naszej parafii został 31. lipca 2011 roku.
Proboszczowie naszej parafii od 1927 do 2011

Ks. Józef Mazur proboszcz w latach 1987-2011. Urodził się 20 listopada 1946 w Mysłowicach-Brzezince. W 1960 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego św. Jacka w Katowicach. Szkoła ta niestety została rozwiązana w 1962 roku, więc kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach. Bezpośrednio po maturze wstąpił w 1964 roku do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Jako kleryk został powołany w 1965 roku do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą pełnił przez dwa lata w Brzegu nad Odrą. Czas służby wojskowej byt dla alumnów okresem próby powołania kapłańskiego i swego rodzaju egzaminem dojrzałości (…). Klerycy byli zdani wyłącznie na samych siebie. Po powrocie z wojska kontynuował przerwane studia filozoficzno-teologiczne. W dniu 8 kwietnia 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach.

Ks. Józef Domaradzki – proboszcz i superior w latach 1982-1987. Urodził się 31 maja 1943 roku w Wesołej-Magierowie koło Brzozowa. Do zakonu jezuitów wstąpił 30 września 1960 roku w Starej Wsi. Będąc już nowicjuszem został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w marynarce wojennej (w latach 1964-1966). Spowodowało to dwuletnią przerwę w studiach, a tym samym wpłynęło na opóźnienie terminu święceń kapłańskich, które przyjął 15 sierpnia 1972 roku w Starej Wsi, a śluby zakonne złożył 2 lutego 1983 roku.

Ks. Marian Kępka SJ – proboszcz i superior w latach 1975-1982 Urodził się 31 maja 1936 roku w Krakowie. Do zakonu jezuitów wstąpił 30 lipca 1952 roku w Starej Wsi. Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 sierpnia 1962 roku w Warszawie, a śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1970 roku w Nowym Sączu.

Ks. Wincenty Pudełko SJ – proboszcz i superior w latach 1968-1975 Urodził się 25 maja 1933 roku w Jankowicach koło Pszczyny. Do zakonu jezuitów wstąpił 30 lipca 1949 roku w Starej Wsi. Studiował filozofię w Krakowie (1953-1956) i teologię w Warszawie (1956-1960). Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1959 roku w Warszawie, a śluby zakonne złożył 2 lutego 1962 roku w Czechowicach-Dziedzicach.

Ks. Stefan Rząsa SJ – proboszcz i superior w latach 1956-1968 Urodził się w Palikówce w okolicach Rzeszowa. Do zakonu jezuitów wstąpił 14 września 1927 roku w Starej Wsi. Studiował filozofię w Krakowie (1933-1936) oraz teologię w Lublinie (1939-1940) i Nowym Sączu (1940-1942). Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1940 roku w Nowym Sączu, a śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1945 roku w Krakowie.

Ks. Władysław Augustynek SJ – proboszcz i superior w latach 1950-1956 Urodził się 7 lipca 1915 roku w Szczakowej koło Jaworzna. Do zakonu jezuitów wstąpił 4 sierpnia 1931 roku w Starej Wsi. Studiował filozofię w Krakowie i Nowym Sączu (1937-1940), a teologię w Starej Wsi (1940-1942) i w Warszawie (1942-1944). Święcenia kapłańskie przyjął 8 września 1942 roku w Nowym Sączu.

Ks. Jan Kopeć SJ – proboszcz i superior w latach 1938-1940 oraz w roku 1945  Urodził się 23 grudnia 1886 roku w Bronowie w okolicach Bielska. Po ukończeniu gimnazjum w Cieszynie wstąpił do Seminarium Duchownego w Widnawie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 lipca 1912 roku w tymże mieście. W latach 1912-1927 spełniał posługę duszpasterską jako katecheta w różnych parafiach diecezji wrocławskiej.

Ks. Franciszek Kałuża SJ – proboszcz i superior w latach 1933-1938 Urodził się 18 września 1877 roku w Kowalach na Śląsku Cieszyńskim. Do gimnazjum uczęszczał w Bielsku, a po zdaniu matury studiował teologię w Seminarium Duchownym w Widnawie, gdzie 23 lipca 1903 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Ks. Józef Balcarek SJ – proboszcz i superior w latach 1930-1933 a także 1945-1950 Urodził się 16 marca 1889 roku w Wiśle Wielkiej k. Pszczyny. Do zakonu jezuitów wstąpił 6 stycznia 1911 roku w Starej Wsi. Maturę złożył w Velchradzie w 1915 roku. Studiował filozofię w Nowym Sączu, a teologię w Starej Wsi i Krakowie. Tam przyjął święcenia kapłańskie 22 stycznia 1922 roku. Śluby zakonne złożył w Starej Wsi 2 lutego 1927 roku.

Ks. Antoni Rybka SJ – Pierwszy proboszcz w latach 1929-1930 oraz superior w latach 1927-1930 Urodził się 23 maja 1860 roku w miasteczku Błażowa w okolicach Rzeszowa. Do zakonu jezuitów wstąpił 19 sierpnia 1877 roku w Starej Wsi. Studiował filozofię w Starej Wsi (1882-1885) i teologię w Krakowie (1888-1890). Święcenia kapłańskie przyjął w Ludźmierzu na Podhalu 17 sierpnia 1893 roku, a śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1893 roku w Krakowie.[gn_divider top=”1″]