Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza przypomina nam, że Bóg zapewnia nas o swojej miłości i opiece. On nas prowadzi do życia wiecznego. W dniu dzisiejszym i przez cały tydzień w sposób szczególny modlimy się za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

Czytaj dalej...

Chrystus Zmartwychwstał! Jeśli zaprosiliśmy żyjącego Jezusa do swojego życia, to musimy przestrzegać Jego nauki. Tę najpełniej poznajemy dzięki Słowu Bożemu. Dzisiejszą Niedzielą Biblijną rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do szczególnej lektury Pisma Świętego.

Czytaj dalej...

Niewątpliwie każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia, choć może nie zawsze mamy tego świadomość. Wielokrotnie podczas Mszy św. – jak św. Tomasz – wyznajemy w Jezusie naszego Pana i Boga. Niech nasza modlitwa będzie wypowiadana z wiarą i ufnością w Boże miłosierdzie. Dziś w naszej parafii gościmy O. Dominika Ochlaka – oblata, który podzieli się z nami swoimi doświadczeniami w duszpasterstwie młodzieży.

Czytaj dalej...

Chrystus zmartwychwstał! Pokonał śmierć i jest z nami. Obchodząc święta Wielkanocy pomyślmy również o naszym zmartwychwstaniu. Patrząc na pusty grób zwróćmy z nadzieją nasze serca ku Bogu, abyśmy mogli dostąpić życia wiecznego.

Czytaj dalej...

Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Tygodnia, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa. Niedziela Palmowa przypomina Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy. Dziś też usłyszymy, jak Chrystus cierpiący, poniżany, umiera na krzyżu. Za nas. Bądźmy przy Nim naszymi myślami i sercem. On jest naszym Królem i Wybawicielem.

Czytaj dalej...

Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże zasłonięte na znak smutku i żałoby. Rozpoczynamy czas rozpamiętywania męki Pana Jezusa. To jest właściwy moment, żeby podjąć decyzję o nawróceniu, żeby usłyszeć Jezusa, który nie potępia, żeby zobaczyć Jezusa, który przez swoje cierpienie mówi o swojej miłości i przebaczeniu. Dzisiaj również rozpoczynamy nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je Ojciec Arkadiusz Buszka – redemptorysta, którego serdecznie witamy.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza niedziela nazwana jest Niedzielą Radości – Laetare. Kościół cieszy się z obfitości dóbr i łask płynących z Chrztu i Eucharystii. W tradycji Kościoła jest to „niedziela róż” – Ojciec święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie najbardziej zasłużonej dla kościoła. Stąd dziś w liturgii różowy kolor szat.

Czytaj dalej...

W czasie Wielkiego Postu wielokrotnie dotykamy kwestii ludzkiej słabości i grzechów, które obciążają nasze sumienia. Patrząc na Chrystusa ukrzyżowanego, zobaczymy Tego, któremu nasz los nie jest obojętny. Jezus z miłosierdziem przyjmuje wyznającego swoje grzechy.

Czytaj dalej...

Bóg chce naszego dobra i choć nie rozumiemy wszystkiego, co przydarza nam się w życiu, musimy pamiętać, że Jemu zależy na nas. Nawrócenie jest decyzją powrotu do kochającego Boga. Zaufajmy Jezusowi, a On nas poprowadzi.

Czytaj dalej...

W Wielkim Poście razem z Chrystusem udajemy się na pustynię. Kościół dopomaga nam w przeżywaniu tego czasu przez sakramenty, czytania, pieśni, nabożeństwa. To od nas zależy, na ile zbliżymy się do Boga. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Módlmy się o odwagę do podjęcia takiego wyrzeczenia, nawet tylko na krótko. Jest wyłożona Księga Trzeźwości – zachęcamy do deklaracji.

Czytaj dalej...