Królestwo Boże nie jest jakąś odległą abstrakcją. Przyjście na Mszę św., modlitwa, czynienie dobra to akty wiary. To dawanie możliwości wzrostu ziarna, rozkwitu królestwa Bożego w naszej codzienności.

Czytaj dalej...

Każdego dnia podejmujemy decyzje mniej lub bardziej istotne dla naszego zbawienia. Jeżeli nie będziemy prosić Pana, by nas prowadził, możemy zupełnie się zagubić. Umacniajmy się Boskim Pokarmem i prośmy Boga, by uwolnił nas od złych skłonności.

Czytaj dalej...

Pan Bóg troszczy się o nas i wręcz nakazuje nam odpoczynek – zwłaszcza w dzień Boży. Zatrzymując się po całotygodniowej pracy, możemy lepiej zobaczyć dobro, którym nas Bóg obdarzył i z wdzięcznością zwrócić się ku naszemu Stwórcy.

Czytaj dalej...

Kiedy czynimy znak krzyża, stajemy w obecności Boga i wyznajemy naszą wiarę. Nasze chrześcijańskie życie jest wręcz zanurzone w tajemnicy Trójcy Świętej. Świadomie i z otwartym sercem oddawajmy chwałę Bogu Jedynemu w trzech Osobach.

Czytaj dalej...

Przyjście Ducha Świętego nie dokonało się tylko w czasach pierwszych chrześcijan. Również i dzisiaj otrzymujemy dary Ducha Świętego. A owocami Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Któż by tego nie pragnął? Dziś możemy zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

Czytaj dalej...

Chrystus wstępując do nieba nie opuścił nas. Jest z nami każdego dnia. Nie wystarczy przypominać sobie o Bogu w niedzielę. Chrystus jest naszą nadzieją. Podzielmy się z innymi Dobrą Nowiną przez świadectwo codziennego życia.

Czytaj dalej...

Miłość pochodząca od Boga przybrała w Chrystusie ludzką postać. Jezus nie pyta, kto najbardziej zasłużył na Jego miłość, lub kto Mu za nią podziękuje. Prawdziwa miłość jest szeroka, wspaniałomyślna, wolna i czyni wolnym: tego kto kocha i tego, kto jest kochany. Więc kochajmy!

Czytaj dalej...

Trwać w Chrystusie to znaczy wypełniać Boże przykazania. Ale przede wszystkim chodzi o miłość wzajemną, za którą idą konkretne czyny. Jeśli jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, wydajemy dobre owoce. Dziś obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza przypomina nam, że Bóg zapewnia nas o swojej miłości i opiece. On nas prowadzi do życia wiecznego. W dniu dzisiejszym i przez cały tydzień w sposób szczególny modlimy się za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

Czytaj dalej...

Chrystus Zmartwychwstał! Jeśli zaprosiliśmy żyjącego Jezusa do swojego życia, to musimy przestrzegać Jego nauki. Tę najpełniej poznajemy dzięki Słowu Bożemu. Dzisiejszą Niedzielą Biblijną rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do szczególnej lektury Pisma Świętego.

Czytaj dalej...