Z radością obchodzimy dzisiaj Uroczystość Odpustową naszej parafii ku czci Matki Bożej Różańcowej. To Opatrzność daje nam różaniec jako broń i narzędzie naszych zwycięstw. Kaznodzieją odpustowym jest O. Anioł OFM Andrzej Zieliński, którego serdecznie witamy. Serdecznie witamy wszystkich parafian i gości, którzy przybyli na naszą uroczystość i życzymy im wielu łask Bożych za pośrednictwem naszej patronki.

Czytaj dalej...

Skierowane do nas w Ewangelii o bogaczu i Łazarzu ostrzeżenie pobudza do modlitwy o dar wrażliwości i duchowej czujności. Prośmy w dzisiejszej Eucharystii, aby nasze spojrzenie na życie było prawdziwie zanurzone w optyce Ewangelii.

Czytaj dalej...

W sercu, u samych korzeni, w najgłębszym centrum człowieka mieszka Bóg. On jest pełnią i tylko On może nas napełnić prawdą. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

Czytaj dalej...

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę na Boże miłosierdzie. „Bóg nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie”. Módlmy się w trakcie tej Eucharystii o otwartość serca na przemieniającą moc Bożej miłości.

Czytaj dalej...

Jedynie ten, kto kocha naprawdę, potrafi wybierać drogę, którą jest mądrość krzyża. Prośmy Boga w tej Eucharystii, aby uwolnił nasze serca od nieuporządkowanych przywiązań i pomógł nam całkowicie przylgnąć do Ewangelii.

Czytaj dalej...

Jezus zaprasza nas do właściwej oceny naszego miejsca w Kościele i w społeczeństwie. Budowanie tożsamości chrześcijańskiej na czymkolwiek innym niż słowo Boże prowadzi na manowce.
W dniu dzisiejszym gości u nas Ojciec Franciszek Bok – Oblat Maryi Niepokalanej, który wygłosi kazanie będzie rozprowadzał kalendarze misyjne. Włączmy się w dzieło misyjne. Pomóżmy misjom.

Czytaj dalej...

Eucharystia, na którą przyszliśmy, to ocean Bożej łaski, z którego każdy może zaczerpnąć. Gdy nakarmimy się Bożym Słowem i Ciałem Pana, wrócimy do naszej codzienności z taką łaską w sercu i będziemy chrześcijanami z naszych prawych czynów, a nie tylko z metryki.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus udziela nam swojego Ducha i pragnie, aby płomień wiary zapalony w naszych sercach, nie został zgaszony nawet pod wpływem największych trudności. Prośmy w trakcie tej Eucharystii o umocnienie na drodze wiary.

Czytaj dalej...

Jesteśmy wewnętrznie wolni i mamy być czujni na przyjście Pana. Jego słowo jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne wskazać te obszary naszej codzienności, w których panuje nieporządek i chaos. Prośmy Go o odwagę i siłę do życia według Ewangelii.

Czytaj dalej...

W dniu Pańskim chcemy słuchać Jezusa i nasycić się Świętym Chlebem – Ciałem Pańskim. Po to, by we wszystkim Go szukać i odnajdywać, uwielbiać i prosić, przyjmować i dawać pokój, który jest tylko w Nim.

Czytaj dalej...