październik

15

2021

XXIX Niedziela Zwykła 17.10.2021

Jezus nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Pamiętając, że owocem Jego śmierci jest dar Ducha Świętego, prośmy o umiejętność aktywnego podjęcia odpowiedzialności za dobro Kościoła. Niech rozpoczynający się dzisiaj diecezjalny etap synodu zwołanego przez papieża Franciszka przyniesie błogosławione owoce.

Czytaj dalej...

Eucharystia znaczy dziękczynienie. Niech udział w tej Mszy św. będzie wyrazem naszej wdzięczności Bogu za Jego dary. Przeżywając Dzień Papieski, dziękujmy za dar świętego Jana Pawła II, za świadectwo jego wiary i orędownictwo w niebie.

Czytaj dalej...

Z radością obchodzimy dzisiaj Uroczystość Odpustową naszej parafii ku czci Matki Bożej Różańcowej. To Opatrzność daje nam różaniec jako broń i narzędzie naszych zwycięstw.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus w dzisiejszej liturgii wypowie ważne słowa: ”Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Otwórzmy serca na dar Jego wyzwalającej miłości, aby nasze życie i działanie przyczyniało się do budowania jedności i umacniało dobro obecne w świecie.

Czytaj dalej...

Przejście Jezusa Chrystusa przez śmierć do chwały Ojca to droga pokory, na której przemienił tragiczne okoliczności swojego życia w dar. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

Czytaj dalej...

Gromadząc się na Eucharystii, wyznajemy, że Jezus jest Panem naszego życia. Czy jednak zawsze pamiętamy o naśladowaniu Go w niesieniu krzyża w codzienności, jak to czynili beatyfikowani dzisiaj Kardynał Stefan Wyszyński i Matka Róża Czacka?

Czytaj dalej...

„Otwórz się”-mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii do głuchoniemego. I my, zgromadzeni na tej Eucharystii, pragniemy otworzyć się na uzdrawiające dotknięcie Bożej mocy. Prośmy Pana, aby nas dotknął i sprawił, abyśmy w całym życiu mogli mówić przede wszystkim językiem ewangelicznej miłości.

Czytaj dalej...

Chrystus przychodzi do nas, aby przemieniać nasze serca. Dzięki temu w tym trudnym świecie możemy być Jego autentycznymi świadkami. Dzisiaj w naszej parafii gościmy Ojca Oblata Roberta Grabka, który wygłosi kazanie będzie rozprowadzał kalendarze misyjne. Czując się odpowiedzialnymi za cały Kościół, włączmy się w dzieło misyjne.

Czytaj dalej...

Dla wielu ludzi słowa Jezusa, Który karmi nas Swoim Ciałem, są zgorszeniem, także dziś. Jednak dla nas, wierzących, uczestniczących w Eucharystii, są prawdą, która nadaje sens naszemu życiu. Wierzymy, że spożywając Jego Ciało i Krew, ukryte pod postaciami chleba i wina, mamy życie wieczne.

Czytaj dalej...

W dzisiejszą Uroczystość, gromadząc się na Eucharystii, otwórzmy nasze serca na działanie Bożej Łaski, abyśmy rzeczywiście każdego dnia troszcząc się o nasze duchowe dobro, mogli kiedyś uczestniczyć w chwale Matki Bożej.

Czytaj dalej...