W intymnej atmosferze Wieczernika Jezus zapewnia nas o miłości Ojca obiecuje przyjście Ducha Świętego, który przypomni uczniom Jego słowa. Oczekując z nadzieją na spełnienie obietnic udzielonych Kościołowi, otwórzmy nasze serca na dar przemieniającej obecności Chrystusa.

Czytaj dalej...

Jezus w Wieczerniku zapewnia uczniów o swojej gotowości oddania życia i pozostawia im zobowiązanie: ”Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Prośmy, abyśmy umieli realizować ewangeliczną miłość w naszym życiu.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus jest naszym Pasterzem i Bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, modlimy się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Prosimy także, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa głoszą Ewangelię i uobecniają Jego Ofiarę.
Czytaj dalej...

W ewangelicznej scenie spotkania Zmartwychwstałego Jezusa z uczniami łowiącymi ryby, ujawnia się Boża wrażliwość, hojność, a także wezwanie do wiary i misji. Prośmy podczas tej Eucharystii o dar zażyłości z Jezusem i gotowość do wprowadzenia Jego słów w życie. Dzisiejsza Niedziela Biblijna rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego.
Czytaj dalej...

Pan mój i Bóg mój – wyznajemy patrząc na Zmartwychwstałego Chrystusa wraz z apostołem Tomaszem. Jezus przygarnia każdego z nas z wyrozumiałością pomimo braków naszej wiary. Z ufnością przystępujemy do Niego w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia, nie przestając powtarzać z całym światem „Jezu ufam Tobie”. Dziś gościmy ks. proboszcza Grzegorza Węglorza, budowniczego kościoła M.B. Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach.

Czytaj dalej...

„Weselcie się, zastępy aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga”. Wezwanie do radości jest nieodłączne od prawdy, którą wspominamy wraz z całym Kościołem. Chrystus zmartwychwstał, zwyciężając panowanie śmierci i zła. Niech ta nowina otworzy nasze serca na obecność Tego, który przychodzi, aby nas zbawić.

Czytaj dalej...

Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Tygodnia, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa. Niedziela Palmowa przypomina Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy. Dziś też usłyszymy, jak Chrystus cierpiący, poniżany, umiera na krzyżu. Za nas. Bądźmy przy Nim naszymi myślami i sercem. On jest naszym Królem i Wybawicielem.

Czytaj dalej...

Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże zasłonięte na znak smutku i żałoby. Rozpoczynamy czas rozpamiętywania męki Pana Jezusa. To jest właściwy moment, żeby podjąć decyzję o nawróceniu, żeby usłyszeć Jezusa, który nie potępia, żeby zobaczyć Jezusa, który przez swoje cierpienie mówi o swojej miłości i przebaczeniu. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je Redemptorysta Ojciec Marek Krzyżkowski CSsR, którego serdecznie witamy w naszej parafii i życzymy Światła Ducha Świętego, a nam jak najpiękniejszych i świętych owoców tych rekolekcji.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza niedziela nazwana jest Niedzielą Radości – Laetare. Kościół cieszy się z obfitości dóbr i łask płynących z Chrztu i Eucharystii. W tradycji Kościoła jest to „niedziela róż” – Ojciec święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie najbardziej zasłużonej dla kościoła. Stąd dziś w liturgii różowy kolor szat.

Czytaj dalej...

Całe nasze życie upływa szybko, a jeśli jest bez Jezusa, rodzi pustkę i lęk przed agonią. Dlatego przychodzimy na niedzielną Eucharystię, gdyż – jako wierzący – chcemy, by Bóg nadał wartość naszej codzienności.

Czytaj dalej...