Miłość, którą Bóg nas obdarzył, nie ma sobie równych. To ona jest źródłem naszego życia. Rozpoczynając tę Eucharystię wzbudźmy w naszych sercach wdzięczność za ten wielki dar oraz żałujmy za każdy przejaw naszej niewdzięczności.

Czytaj dalej...

„Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko”. Niech ta świadomość pomaga nam coraz bardziej otwierać się na działanie Bożej łaski w naszych sercach i świętować Dzień Pański.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus jest naszym Pasterzem i Bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, modlimy się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Prosimy także, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa głoszą Ewangelię i uobecniają Jego Ofiarę.

Czytaj dalej...

Jak uczniowie idący do Emaus, nie zawsze rozpoznajemy Jezusa na drogach naszego życia. Kiedy jednak widzimy Go łamiącego chleb, nasze oczy zaczynają widzieć. Jezus przychodzi w Słowie Bożym. Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do indywidualnej lektury Pisma Świętego.

Czytaj dalej...

Nie widzimy Chrystusa Zmartwychwstałego tak jak uczniowie, ale wierzymy w Jego żywą obecność niosącą pokój i radość. Niedziela Miłosierdzia przypomina nam, że miłość Boga jest większa od naszego grzechu. Niech nasza modlitwa będzie wypowiadana z wiarą i ufnością w Boże miłosierdzie.

Czytaj dalej...

„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy”. Zmartwychwstanie Chrystusa to szczytowy punkt nie tylko dziejów zbawienia człowieka, ale całego wszechświata. Niech to daje nam radość i siłę do wyznawania wiary.

Czytaj dalej...

Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Tygodnia, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa. Niedziela Palmowa przypomina Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy. Dziś też usłyszymy, jak Chrystus cierpiący, poniżany, umiera na krzyżu. Za nas. Bądźmy przy Nim naszymi myślami i sercem. On jest naszym Królem i Wybawicielem.

Czytaj dalej...

Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże zasłonięte na znak smutku i żałoby. Rozpoczynamy czas rozpamiętywania męki Pana Jezusa. To jest właściwy moment, żeby podjąć decyzję o nawróceniu, żeby usłyszeć Jezusa, który nie potępia, żeby zobaczyć Jezusa, który przez swoje cierpienie mówi o swojej miłości i przebaczeniu.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza niedziela nazwana jest Niedzielą Radości – Laetare. Kościół cieszy się z obfitości dóbr i łask płynących z Chrztu i Eucharystii. W tradycji Kościoła jest to „niedziela róż” – Ojciec święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie najbardziej zasłużonej dla kościoła. Stąd dziś w liturgii różowy kolor szat.

Czytaj dalej...

Czy w moim życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, czy może jest coś, czym przysłaniam obraz Boga? Czy moja wiara i krzyż Chrystusa są dla mnie chlubą i drogowskazem? Jak traktuję Dekalog? Oby Eucharystia pomogła mi stanąć w prawdzie przed Bogiem i sobą.

Czytaj dalej...