Pośród chaosu, który panuje wokół nas, jedynie Słowo i Obecność Jezusa mogą zagwarantować trwały pokój i niezmierzoną radość. Rozpoczynając celebrację Eucharystii, otwórzmy się na dary, których Chrystus pragnie nam udzielić.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus zanurzył się w wodach Jordanu po innych ludziach, ustawiwszy się pokornie na końcu kolejki. Prośmy pokornie w czasie tej Eucharystii dobrego Boga, by poruszyły nas na nowo słowa znad Jordanu „Jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

Czytaj dalej...

Słowa dzisiejszej Ewangelii mówią o tym, że wszelki początek jest w Bogu i że Bóg jest pośród nas. Mówią o Bożej miłości. Ja żyję i jestem. Miałem swój własny początek, bo Bóg tego chciał. Jestem Jego stworzeniem, któremu okazuje ogrom swej miłości.

Czytaj dalej...

Dzisiaj wielbimy Boga w Jego Świętej Rodzinie. Powierzmy Bogu naszych bliskich i całą rodzinę ludzką, prosząc o umiejętność wiernego naśladowania przykładu Świętej Rodziny i o to, aby On „utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju”.

Czytaj dalej...

W tę radosną uroczystość gromadzimy się jako Kościół, aby składać Bogu dziękczynienie za wcielenie Bożego Słowa, Jego Syna, który zamieszkał wśród nas i jest dla nas realnie obecny w Eucharystii. Niech ta Radość przemienia całe nasze życie.

Czytaj dalej...

Radosny okrzyk Elżbiety, którą nawiedza Maryja, jest dla nas zaproszeniem, abyśmy otworzyli oczy serca, rozpoznali przychodzącego Boga i przygotowali nasze serca na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza III niedziela Adwentu, nazwana jest Niedzielą Radości – Gaudete. Źródłem tej radości jest obecny wśród nas Pan, a także zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Czytaj dalej...

Przychodzimy do Pana, aby słuchać Jego słowa i przyjąć Go do swego życia. Chcemy to spotkanie przeżywać w radości i dziękować, bo to właśnie stanowi istotę Eucharystii. Prośmy Ducha Świętego, aby ta Msza św. przygotowała nas na ostateczne spotkanie z Bogiem.

Czytaj dalej...

Na początku Adwentu – Czasu Oczekiwania – Chrystus wzywa nas do czujności. Przez uczestnictwo w Eucharystii pozwólmy Bogu, by nas przeniknął i uzdolnił do odczytania Jego znaków w codzienności.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus, Król Wszechświata zaprasza nas do swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do szczęścia. Warto zadać sobie pytanie: jakim królem jest dla nas Jezus i czym jest dla nas Jego Królestwo? Odmawiając Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi można zyskać odpust zupełny.

Czytaj dalej...