Pytanie Jezusa: „Za kogo mnie uważacie?” przynagla nas, byśmy pomyśleli, kim jest dla nas Chrystus. Czy wystarczy nam odwagi, aby za św. Piotrem wyznać, że uznajemy Jezusa „za Mesjasza Bożego”? Prośmy w czasie tej Mszy św., aby Bóg umocnił w nas wiarę.

Czytaj dalej...

W imię Najświętszej Trójcy zostaliśmy ochrzczeni i w to imię czynimy znak krzyża. Najświętsza Trójca – choć jest trudną do ogarnięcia rozumem tajemnicą – jest codziennie obecna w naszym chrześcijańskim życiu. To Bóg Miłości i Jedności.

Czytaj dalej...

W dzień Pięćdziesiątnicy Maryja i Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, że również i na nas, zebranych wokół ołtarza, Bóg ześle swego Ducha, który nas umocni i rozpali w nas miłość. Wołajmy z wiarą:”Przyjdź Duchu Święty!” i pozwólmy Mu działać w naszym życiu. Dziś możemy zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

Czytaj dalej...

W 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba. On nie zostawił nas samych. Obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczniowie z radością wielbili Boga po tym wydarzeniu. Przyłączmy się i my do tej radości.

Czytaj dalej...

Jezus przynosi nam pokój. Duch Święty, którego otrzymaliśmy, umacnia nas na drodze zachowywania nauki Chrystusa i uzdalnia nasze serca do miłości. Nie pozwólmy, aby naszymi sercami rządził strach.

Czytaj dalej...

Jezus jest skałą i fundamentem chrześcijaństwa, jego istotą i treścią. Kto za Nim idzie – już w tym życiu posiada radość Bożą i prawdziwą wolność. Niczego się nie lęka, bo ukryty jest w Bogu, osłania go Jego prawda i wierność. Eucharystia nas w tym utwierdza.

Czytaj dalej...

Jezus Dobry Pasterz, mówi o nas, którzy za Nim idziemy, jako o swoich owcach: „Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”. Jezus zwyciężył, ma moc, żeby nas obronić przed złem. Podążajmy za Nim z radością, pamiętając o celu naszej ziemskiej wędrówki, jakim jest życie wieczne z Bogiem.

Czytaj dalej...

W radosnym okresie wielkanocnym warto sobie uświadomić, że Chrystus przychodzi do naszej codzienności. Przychodzi w Słowie Bożym. Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do indywidualnej lektury Pisma Świętego.

Czytaj dalej...

Nie widzimy Chrystusa Zmartwychwstałego tak jak uczniowie, ale wierzymy w Jego żywą obecność niosącą pokój i radość. Niedziela Miłosierdzia przypomina nam, że miłość Boga jest większa od naszego grzechu. Niech nasza modlitwa będzie wypowiadana z wiarą i ufnością w Boże miłosierdzie.

Czytaj dalej...

„Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!” – to tradycyjne zawołanie zawiera głęboką prawdę naszej wiary. Jezus żyje i jest realnie obecny pośród nas. Stańmy w radości przed żyjącym Bogiem z nadzieją na nasze zmartwychwstanie. Cieszmy się! Alleluja!

Czytaj dalej...