Włączając się czynnie w Najświętszą Ofiarę – Eucharystię – wierzymy, że traktując własne życie jako służbę Bogu, zostaniemy razem z Chrystusem przeprowadzeni zwycięsko przez każde trudne doświadczenie. Dziś w archidiecezji obchodzimy Dzień Muzyki Liturgicznej.

Czytaj dalej...

Na Eucharystii zostajemy pokrzepieni mocą, aby nie zasłabnąć w drodze i obdarzeni mądrością, która nie pozwoli zapomnieć o celu naszej pielgrzymki czyli spotkaniu z Oblubieńcem.

Czytaj dalej...

Ufni w Bożą miłość, przychodzimy na Eucharystię nie tylko po umocnienie, lecz także z gotowością, by Zbawiciel kwestionował nasze wybory i postawy, by uzdrowić to, co w nas złe. Godząc się na to, by nas zmieniał, zgadzamy się na nasze ocalenie.

Czytaj dalej...

Obchodzimy rocznicę poświęcenia kościoła. Dziękujmy Bogu, za naszą świątynie, w której możemy się modlić, przyjmować sakramenty św. i składać Bogu Najświętszą Ofiarę. W modlitwie pamiętamy o wszystkich dobrodziejach, fundatorach i budowniczych naszej świątyni.

Czytaj dalej...

Każdemu człowiekowi potrzebny jest jasny system wartości, musimy także kierować się uczciwością wobec samych siebie i innych ludzi, a także wobec Boga. Eucharystia jest dla nas umocnieniem, abyśmy mogli być jak źródło światła w świecie. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny i rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Czytaj dalej...

Bóg kieruje do nas swoje zaproszenie każdego dnia. Czasami znajdujemy różne wymówki – bo praca, bo internet, bo telewizja, bo brak czasu. Obyśmy odpowiadali Bogu na Jego miłość naszym zwróceniem serca ku Niemu, modlitwą i czynieniem dobra.

Czytaj dalej...

Eucharystia znaczy dziękczynienie. Niech udział w tej Mszy św. będzie wyrazem naszej wdzięczności Bogu za Jego dary. Przeżywając Dzień Papieski, dziękujmy za dar świętego Jana Pawła II, za świadectwo jego wiary i orędownictwo w niebie.

Czytaj dalej...

Z radością obchodzimy dzisiaj Uroczystość Odpustową naszej parafii ku czci Matki Bożej Różańcowej. To Opatrzność daje nam różaniec jako broń i narzędzie naszych zwycięstw. Kaznodzieją odpustowym jest ks. Adrian Pawłowski, którego serdecznie witamy. Serdecznie witamy wszystkich parafian i gości, którzy przybyli na naszą uroczystość i życzymy im wielu łask Bożych za pośrednictwem naszej patronki.

Czytaj dalej...

Często porównujemy się z innymi: ktoś ma więcej, lepiej, ktoś jest bardziej itd. Stąd już nietrudno o zazdrość, rozżalenie i narzekanie. A przecież każdy z nas ma swoją drogę i ma wszystko, czego potrzebuje, aby osiągnąć zbawienie. Trzeba tylko zaufać Bogu.

Czytaj dalej...

Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy o przebaczeniu. Oddajmy Bogu podczas Mszy św. te wszystkie osoby, które nam ciążą. Aby Ten, który okazuje nam łaskę miłosierdzia, uczynił nasze serca wolnymi. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Czytaj dalej...