Jezus Chrystus gromadzi nas na świętej wieczerzy i chce nas karmić chlebem na życie wieczne. Pełni wdzięczności za dar Eucharystii otwórzmy nasze serca, by nasz Pan faktycznie mógł w nich królować.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus dzisiaj gromadzi nas w tej wspólnocie wiary, aby pouczyć nas o tym,iż – jak to usłyszymy w liturgii słowa – to On „jest naszym pokojem”. Otwórzmy zatem nasze serca na działanie Jego pokoju w nas.

Czytaj dalej...

Bóg przeznaczył nas dla siebie jako synów, z miłości. Gromadząc się na tej Eucharystii w Imię Jezusa Chrystusa, otwórzmy się na tę miłość.

Czytaj dalej...

Mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa powątpiewali i niedowierzali Mu. My, gromadzący się wokół Niego na niedzielnej Eucharystii nie tylko chcemy Go słuchać, lecz również doświadczyć Jego Mocy. Otwórzmy teraz serca na Jego działanie.

Czytaj dalej...

W dzisiejszym świecie żyją ludzie, którzy wierzą w Chrystusa na przekór wszelkim filozofiom i teologiom, ludzie, którzy gorącym sercem kochają Jezusa wbrew panującemu wokół nich lodowatemu zimnu serc i uczuć. Czy jesteś jednym z nich?

Czytaj dalej...

Chrystus przemawia do nas także przez cuda. Prawda cudów Jezusa sięga o wiele głębiej, niż tylko w historyczną przeszłość, sięga bowiem głębin samego Boga i naszego życia.

Czytaj dalej...

Pan Bóg jest inny niż ludzie i postępuje inaczej, niż ja. Jednocześnie jednak jest On tak ludzki, że muszę uwierzyć, iż rzeczywiście tak jest, jak musi być, Słowo zostało skierowane do mnie i według tego muszę postępować.

Czytaj dalej...

Zgromadził nas w tej świątyni Chrystus, który pragnie swoją mocą, płynącą ze słuchania słowa Bożego i uczestnictwa w Jego Ciele, umocnić nas w walce ze złem, które jest w nas i wokół nas. Tylko On, który sam zwyciężył wszelkie zło, jest w stanie ocalić nas: biednych, słabych, grzesznych i rozbitych.

Czytaj dalej...

Jako wspólnota ochrzczonych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego gromadzimy się na tej Eucharystii, aby na nowo odkrywać swoje Boże dziecięctwo. To wielkie szczęście, że do Boga możemy wołać „Abba, Ojcze”.

Czytaj dalej...

Zgromadzeni na Eucharystii zawsze dostępujemy szczególnego działania Ducha Świętego, którego owocami są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. Radujmy się w tymże Duchu, doprowadzeni przez Niego do prawdy o samych sobie. Dziś możemy zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

Czytaj dalej...