Znalezione w sieci

Gość Niedzielny

Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” posiada bogatą tradycję, wypracowaną przez prawie dziewięćdziesiąt lat obecności na polskim rynku wydawniczym. Przez ten czas przez redakcję przewinęło się wiele znakomitych osób współtworzących czasopismo. „Gość Niedzielny” kilkakrotnie w swojej historii zmieniał wygląd zewnętrzny (format, szatę graficzną, jakość papieru), aby w coraz lepszy sposób towarzyszyć swoim Czytelnikom. Różna była także zawartość pisma – zakres poruszanych tematów i zamieszczanych działów. Nie zmieniała się jednak przez te lata wierność Bogu i Kościołowi w przesłaniu tygodnika.

„Gość Niedzielny” został założony przez ks. Augusta Hlonda, administratora apostolskiego dla Górnego Śląska, późniejszego pierwszego biskupa katowickiego, a następnie prymasa Polski, a jego pierwszy numer ukazał się 9 września 1923 r. Organizację nowego tygodnika powierzono ks. dr . Teodorowi Kubinie, proboszczowi kościoła Mariackiego w Katowicach. Ksiądz Hlond zwrócił uwagę w słowie wstępnym, że nowe pismo „przychodzi jako przyjaciel ludu z otwartem słowem prawdy. Nie chce nikomu schlebiać. Nie służy żadnemu stronnictwu politycznemu ani nie jest wyrazem interesów jakiegoś odłamu społeczeństwa. Chce w mroki szare wnieść promień światła. Chce w duszną atmosferę społeczną tchnąć orzeźwiający powiew Chrystusowego ducha”.


Deon – portal katolicki

Towarzystwo Jezusowe (jezuici) oraz istniejące od prawie 140 lat Wydawnictwo WAM, poszukując nowych sposobów pozytywnego oddziaływania na współczesne społeczeństwo, zdecydowali się otworzyć portal społecznościowo-informacyjny DEON.pl.

Misją portalu jest informowanie o znaczących wydarzeniach społecznych oraz interpretowanie tych wydarzeń z punktu widzenia Kościoła, a także komentowanie wydarzeń kościelnych i przybliżanie ich znaczenia naszym Użytkownikom. Bycie łącznikiem pomiędzy religią a życiem społecznym nie jest możliwe bez zapewnienia przyjaznego miejsca dla otwartych i inspirujących dyskusji na tematy religijne, społeczne, polityczne i kulturalne.


Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze to propozycja dla wszystkich, którzy w swoim intensywnym, pełnym pośpiechu życiu szukają przestrzeni do spotkania z Bogiem. Tą przestrzenią są około 10-minutowe rozważania łączące nastrojową muzykę i wersety z Biblii. Muzyka pozwala uspokoić i skupić myśli, a krótkie rozważania i fragmenty z Pisma pomagają usłyszeć Boże wezwanie i dostrzec, jak On działa w naszym życiu.

Pomysłodawcami tej formy modlitwy są jezuici z Wielkiej Brytanii. W 2006 roku zapoczątkowali oni projekt pod nazwą Pray-as-you-go. Idea, która im przyświecała, była prosta: znaleźć odpowiedź na szybki rozwój nowoczesnych sposobów komunikacji, które znacznie kształtują życie współczesnego człowieka. Ten pomysł podjęli także młodzi jezuici z Krakowa.

Posłuchaj dzisiejszego rozważania Modlitwy w drodze tutaj

SCMC

Schola Cantorum Minorum Chosowiensis to męskim zespół śpiewający Chorał Gregoriański, czyli muzykę liturgiczną Kościoła Rzymskiego oraz inne style muzyki bardzo dawnej, a także pieśni ludowe. Pochodzą ze Śląska, głównie z Chorzowa, gdzie zaistnieli w 1996 roku, dlatego też do tradycyjnej nazwy tego typu zespołów: Schola Cantorum Minorum dodali neologizm łaciński Chosoviensis.

Podstawowym zadaniem scholi jest śpiew liturgiczny. W latach 1996-2005 członkowie współorganizowali Msze Gregoriańskie, które odbywały się regularnie w kościele św. Barbary w Chorzowie. Obecnie Msze z chorałem odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w kościele św. Jadwigi. Współpraca z Ośrodkiem Liturgicznym Ruchu Światło-Życie im. św. Benedykta owocuje organizacją corocznych ogólnopolskich Warsztatów Chorałowych oraz regularnie, co miesiąc – liturgią Wigilii wybranych niedziel i uroczystości.

Więcej o zespole można znaleźć na stronie internetowej www.scmc.pl.

Liturgia.pl

Liturgia.pl to jeden z największych portali internetowych poświęconych liturgii w polskim internecie. Zawiera blisko 3 tysiące artykułów, których zbiór wciąż się powiększa. Grono autorów i czytelników pracuje nad jego stałym rozwojem i aktualnością. Serwis to przede wszystkim forum wymiany informacji, opinii i komentarzy.

Dominikański Ośrodek Liturgiczny wykorzystuje Internet jako medium najłatwiej dostępne i egalitarne. Za pomocą współczesnej technologii przybliżamy internautom katolicką teologię i kulturę. Codziennie stwarzamy możliwość odnalezienia pełniejszego sensu uczestnictwa w Świętych Obrzędach. Przez to liturgia.pl służy pogłębianiu i umacnianiu chrześcijańskiej i katolickiej tożsamości internautów.

Na stronach Liturgia.pl znajdują się m.in. artykuły wybitnych liturgistów i teologów, wywiady ze śpiewakami i kompozytorami tworzącymi muzykę liturgiczną, recenzje książek i czasopism poświęconych liturgii oraz płyt z muzyką liturgiczną, komentarze do czytań mszalnych, tekstów liturgii godzin i formularzy mszalnych. Część materiałów dostępna jest w formie multimedialnej audio i wideo.


7pierwszych.pl

7 Pierwszych to projekt przygotowany wspólnie przez Dominikanie.pl i Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Ma pomóc w przygotowaniu się do każdego z siedmiu sakramentów i pomóc żyć nimi na co dzień.

Opowieść o każdym znaku łaski rozpoczyna się od filmu, w którym ojcowie Tomasz Grabowski OP i Stanisław Nowak OP przedstawiają rdzeń teologii, czym jest ten sakrament w swojej istocie i co każdy katolik powinien o nim wiedzieć. Filmy powstały przy wsparciu portalu Stacja7.pl.
Strona zawiera listę koniecznych formalności, jakie należy spełnić, by otrzymać dany sakrament. Czasem są propozycje prezentów, które można podarować przyjmującym sakrament. Przede wszystkim jednak – to inspiracje dla duszy.

Można się tutaj dowiedzieć, jakie jest znaczenie poszczególnych sakramentów. Cytaty z Biblii wskazują, co o nich myśli sam Bóg, a fragmenty z pism Ojców Kościoła pokazują, jak są one głęboko osadzone w chrześcijańskiej tradycji. Znajdują się również odpowiedzi na wątpliwości, które u wiernych wzbudza czasem przyjmowanie sakramentów. Na pytania odpowiada w formie audio ks. Grzegorz Strzelczyk.

Strona jest kolejnym z projektów wykonanych w całości przez Zespół Projektowy Dominikanie.pl.


oraz Radio eM, Pismo Święte w sieci, Archidiecezja Katowicka