Intencje mszalne
niedziela, 24 Wrzesień 2017
 • 06:30 - Do Opatrz. Bożej i M.B. Różańcowej z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w int. Gabrieli z ok. urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo dla męża i syna
 • 08:00 - Do Opatrz. Bożej i M.B. Różańcowej z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze w int. Wszystkich obchodzących urodziny we wrześniu.
 • 09:30 - Do Opatrz. Bożej i M.B. Różańcowej z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w int. Elżbiety i Konrada z ok. kolejnej rocz. ślubu oraz o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny
 • 11:00 - Za + Marka Michalczewskiego w 30 dni po+,+ ojca Jana Michalczewskiego,++ z rodziny Michalczewskich i Kopańskich – Msza od sąsiadów.
 • 12:15 - Do Opatrz. Bożej i M.B. Różańcowej z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w int. Doroty Wolnica z ok. 70 rocz. urodzin (Te Deum)
 • 19:00 - Za + Franciszka Laskowskiego na pam. urodzin oraz ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.
poniedziałek, 25 Wrzesień 2017
 • 08:00 - Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Krupa,++ rodzeństwo i za ++ z rodziny Lazar i Krupa
 • 18:00 - 1. Za + Andrzeja Koźlik – od rodziny Mleczko 2. Za ++ dziadków, ciocie, wujków i kuzynów
wtorek, 26 Wrzesień 2017
 • 08:00 - Za + rodziców Klarę i Nikodema Tomala i ++ braci i dziadków.
 • 18:00 - 1. Za ++ rodziców Opic, Sosinka, ++ rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa. 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar ze skarbonki
środa, 27 Wrzesień 2017
 • 08:00 - Do Opatrz. Bożej i M.B. Różańcowej z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławieństwo z okazji kolejnej rocz. ślubu oraz o zdrowie i błogosławieństwo dla syna, synowej i wnuka
 • 18:00 - 1. Za + męża Franciszka Sojka,++ rodziców Sojka oraz ++ rodzeństwo i szwagrów 2. Za ++ zalecanych
czwartek, 28 Wrzesień 2017
 • 08:00 - Do Opatrz. Bożej i M.B. Różańcowej z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w int. Barbary z ok. kolejnej rocz. urodzin oraz o zdrowie i opiekę dla córki z rodziną
 • 18:00 - 1. Za + Tomasza Woszczyna w rocz.+ 2. Za + Urszulę Tompalską i + męża Jerzego
piątek, 29 Wrzesień 2017
 • 08:00 - Za + Jana Kostka w 10 rocz.+ i jego żonę Adelajdę,++ rodziców i pokrewieństwo.
 • 16:30 - Za + Annę Złoch
 • 18:00 - Do Opatrz. Bożej i M.B. Różańcowej o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla małżonków na dalsze lata.
sobota, 30 Wrzesień 2017
 • 08:00 - Do Opatrz. Bożej i M.B. Różańcowej z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w int. Teresy i Horsta Barwickich z ok. 50 rocz. ślubu oraz o zdrowie i błogosław. dla synów z rodzinami. (Te Deum)
 • 12:00 - Ślub Rzymski: Steyer - Cierpich
 • 18:00 - Za + Krzysztofa Skurzyńskiego w 5 rocz.+ oraz za ++ Marię i Rajnholda Klyszcz
niedziela, 1 Październik 2017
 • 06:30 - Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar ze skarbonki
 • 08:00 - Do M.B. Różańcowej o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Proboszcza Tadeusza Pukocza – od rodziny Juszczak
 • 09:30 - Za + Julię Krzemińską w 1 rocz.+
 • 11:00 - SUMA ODPUSTOWA – W intencji Parafian
 • 12:30 - Za + męża Stanisława Grabarczyk w 30 dni po +.
 • 19:00 - Za + Rutę Rusin w 30 dni po +.