Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania

posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach

O uzyskaniu przebaczenia grzechów ciężkich w sytuacji nadzwyczajnej

poza spowiedzią

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku uczestnictwa

we Mszy Świętej

Zarządzenie szczegółowe Metropolity Katowickiego
Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem

w Polsce Stanu Epidemicznego

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski