Jezus Chrystus jest naszym Pasterzem i Bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, modlimy się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Prosimy także, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa głoszą Ewangelię i uobecniają Jego Ofiarę.

Czytaj dalej...

Bóg, który wskrzesił Jezusa, także nas nie pozostawi w grobach. Taka jest nasza wiara, oparta na świadectwach tych, którzy widzieli i dotykali Go zmartwychwstałego. Ale i nam żyjącym dzisiaj, Bóg daje potwierdzenie tej nauki w naszych sercach, poruszając je oraz skłaniając do wiary i zgodnego z nią życia. Dzisiaj rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Bóg chce mówić do nas we Mszy św. i w lekturze Pisma św. Módlmy się, aby jak uczniom idącym do Emaus, dał nam zrozumieć i przyjąć sercem swoje słowo.

Czytaj dalej...

Pan pochwala wiarę tych, którzy zachowują ją mimo prób, ale pochyla się także nad tymi, którzy błądzą i grzeszą, nie umiejąc lub nie chcąc wśród utrapień życia dostrzec Jego miłości. Dlatego chciał, by w Jego Kościele grzesznik spotkał się nie z odrzuceniem czy poniżającą litością, ale z miłosierdziem, które przywraca godność. Tego miłosierdzia potrzebujemy wszyscy, szczególnie w obecnym, bardzo trudnym czasie. Uwielbiajmy więc dziś Pana wychodzącego nam naprzeciw ze swoim błogosławieństwem.

Czytaj dalej...

„Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!” – to tradycyjne zawołanie zawiera głęboką prawdę naszej wiary. Jezus żyje i jest realnie obecny pośród nas. Stańmy w radości przed żyjącym Bogiem z nadzieją na nasze zmartwychwstanie. Cieszmy się! Alleluja!

Czytaj dalej...

Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Tygodnia, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa. Niedziela Palmowa przypomina Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy. Dziś też usłyszymy, jak Chrystus cierpiący, poniżany, umiera na krzyżu. Za nas. Bądźmy przy Nim naszymi myślami i sercem. On jest naszym Królem i Wybawicielem.

Czytaj dalej...

Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże zasłonięte na znak smutku i żałoby. Rozpoczynamy czas rozpamiętywania męki Pana Jezusa. To jest właściwy moment, żeby podjąć decyzję o nawróceniu, żeby usłyszeć Jezusa, który nie potępia, żeby zobaczyć Jezusa, który przez swoje cierpienie mówi o swojej miłości i przebaczeniu.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza niedziela nazwana jest Niedzielą Radości – Laetare. Kościół cieszy się z obfitości dóbr i łask płynących z Chrztu i Eucharystii. W tradycji Kościoła jest to „niedziela róż” – Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie najbardziej zasłużonej dla kościoła. Stąd dziś w liturgii różowy kolor szat.

Czytaj dalej...

W Chrystusie stał się dla nas widzialny i słyszalny sam Bóg. Pragnie On, aby wszyscy ludzie poznali Jego Syna i spotkali się z Nim. Do tego potrzebuje nas jako pośredników. Obecnie Bóg daje się poznać przez tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej...

W czasie każdej Eucharystii, chociaż nie widzimy naszego Pana w sposób bezpośredni, to jednak przez wiarę spotykamy się z Nim, a On obdarza nas swym przebaczeniem i pokojem. Czerpmy z Tego Źródła Łask.

Czytaj dalej...

W dzisiejszej wielkopostnej liturgii Syn Boży kuszony przez szatana wzywa nas swoim przykładem, abyśmy jak On odrzucili to, co zagradza nam drogę do drzewa życia i sprowadza śmierć. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Módlmy się o odwagę do podjęcia takiego wyrzeczenia, nawet tylko na krótko. Po każdej Mszy św. krótkie nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa. Jest wyłożona Księga Trzeźwości – zachęcamy do deklaracji.

Czytaj dalej...