Z radością obchodzimy dzisiaj Uroczystość Odpustową naszej parafii ku czci Matki Bożej Różańcowej. To Opatrzność daje nam różaniec jako broń i narzędzie naszych zwycięstw. Kaznodzieją odpustowym jest były wikary ks. Marcin Szkatuła, którego serdecznie witamy. Serdecznie witamy wszystkich parafian i gości, którzy przybyli na naszą uroczystość i życzymy im wielu łask Bożych za pośrednictwem naszej patronki.

Czytaj dalej...

Prawdą jest, że stajemy przed ołtarzem i oddajemy Bogu chwałę jako ludzie grzeszni. Ale droga do szczęścia wiecznego, a także szczęścia tu, na ziemi, wiedzie przez uznanie Bożej miłości i dobroci oraz swojej słabości i grzechu. Niech udział w Mszy św. uzdalnia nas do życia w prawdzie.

Czytaj dalej...

Różne rzeczy mogą nas rozpraszać na Mszy św. Stając przed Panem możemy liczyć na to, że On łagodnie i z wyrozumiałością będzie korygował nasze myślenie i ukazywał – o wiele mądrzejszą od naszej – Bożą hierarchię wartości.

Czytaj dalej...

Kim tak naprawdę jest dla mnie Jezus? Czy jest dla mnie kimś ważnym? Zobaczmy, na ile jest obecny w naszej codzienności, jak często zwracamy się do Niego? Możemy powiedzieć, że wierzymy, ale to nasze czyny pokazują, jaka jest nasza wiara.

Czytaj dalej...

Zdarza się, że czasem łatwiej poddawać się obawom i narzekaniu, zamiast podjąć wysiłek zaufania Bogu i dostrzeżenia Jego dobroci, a przecież lęk ogranicza naszą wolność. Jezus leczy nasze zalęknione serca. Chwalmy Boga i powierzajmy Mu nasze troski.

Czytaj dalej...

Dla nas Chrześcijan ważne jest, aby życie oparte było na prawdzie. Tego uczy nas Jezus. Nie może być rozdźwięku między tym, co wyznajemy, a tym jak postępujemy. Naszą drogą jest miłość potwierdzona czynem.

Czytaj dalej...

Każdy człowiek jest wolny. Pozostać przy Jezusie czy odejść? Do podjęcia takiej decyzji zmusza nas ostatecznie nie jakiś tam problem, ale słowo Jezusa, Jego nauka i Jego wymagania.

Czytaj dalej...

Jezus jest prawdą i życiem. Jego prawda jest życiem. Tylko ten, kto Go przyjmuje, może Go zrozumieć. Chleb, który daje nam Jezus, jest „chlebem żywym”, niosącym życie temu, który gotowy jest dać się przemienić Chrystusowi. Dziś w naszej parafii gościmy Ojca superiora Krzysztofa Czepirskiego Oblata z Koszutki, który wygłosi homilię i będzie rozprowadzał kalendarze misyjne. Zachęcamy do wspierania dzieła misyjnego.

Czytaj dalej...

Z punktu widzenia czysto biologicznego, świeckiego, człowiek nie ma żadnej przyszłości. Ale jeśli uwierzymy, że Bóg spojrzał na nas z miłością, przemówił do nas i przez sakramenty wszczepił nas w Jezusa Chrystusa, to zrozumiemy, że jesteśmy w nurcie życia Bożego trwającego wiecznie.

Czytaj dalej...

Każdy z nas ma się stać nowym człowiekiem, który jest spragniony wieczności. Nie zadowala go, że jeszcze jakoś żyje. Wie bowiem, że „już” żyje życiem wiecznym. Bierze na serio słowa Jezusa: „Jam jest chleb życia”.

Czytaj dalej...