Niedziela jest dniem wspólnoty. Bóg pragnie, abyśmy z pokorą odkryli Jego świętą wolę. Aby się to realizowało, trzeba poznać i uwierzyć, że Bóg nas miłuje. Nasza odpowiedź Bogu to przyjęcie dzieła odkupienia dokonanego w Ofierze Chrystusa.

Czytaj dalej...

Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią ustanowienia chrztu chrześcijańskiego. Dziękujemy Bogu za nasze zanurzenie przez chrzest w miłości Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Czytaj dalej...

Bóg posłał swego Syna z miłości do nas, tak samo z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy na dzieciątko Jezus złożone w żłóbku, zobaczmy w Nim naszego Zbawiciela. Cieszmy się z bliskiej obecności Jezusa i dziękujmy naszemu Ojcu z niebie za Jego obecność.

Czytaj dalej...

Dzisiaj wielbimy Boga w Jego Świętej Rodzinie. Powierzmy Bogu naszych bliskich i całą rodzinę ludzką, prosząc o umiejętność wiernego naśladowania przykładu Świętej Rodziny i o to, aby On „utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju”.

Czytaj dalej...

Kończy się czas naszego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Niech słowa św. Elżbiety: ”Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”, będą zachętą do głębokiej wiary, że Bóg wypełni swoją obietnicę naszego zbawienia.

Czytaj dalej...

Dzisiejsza III niedziela Adwentu, nazwana jest Niedzielą Radości – Gaudete. Źródłem tej radości jest obecny wśród nas Pan, a także zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Czytaj dalej...

Maryja nie tylko była wolna od grzechu, ale również żyła blisko Boga. Słowa, które wypowiedziała podczas Zwiastowania pokazują, jak bardzo Bogu ufała. W tym możemy Ją naśladować i prosić o Jej pomoc w przygotowaniu naszych serc na przyjście Jezusa.

Czytaj dalej...

Rozpoczyna się Adwent. Jezus przyjdzie niebawem, choć nie wiemy kiedy. Niech udział we Mszy św. wypełni nas pragnieniem spotkania z Chrystusem. Ale czuwajmy, aby ta chwila nas nie zaskoczyła.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus, Król Wszechświata zaprasza nas do swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do szczęścia. Warto zadać sobie pytanie: jakim królem jest dla nas Jezus i czym jest dla nas Jego Królestwo? Odmawiając Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi można zyskać odpust zupełny.

Czytaj dalej...

Zbliża się nasze odkupienie. Nie przerażajmy się jednak wizją ostatecznego przyjścia naszego Zbawiciela. Powierzmy mu nasze życie, bo tylko w Bogu możemy odnaleźć pełne szczęście. Kiedy przyjdą trudności, Bóg nie pozostawi nas samych. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Ubogich, a w archidiecezji obchodzimy Dzień Muzyki Liturgicznej.

Czytaj dalej...