„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Wyprostować ścieżki to zwrócić się do Boga, ukierunkować swoje dążenia na Niego. Tak, aby naszemu myśleniu o końcu świata nie towarzyszył lęk, ale radość spotkania z Chrystusem.

Czytaj dalej...

Rozpoczyna się Adwent. Przestroga, którą słyszymy w Ewangelii przypomina nam, abyśmy nie koncentrowali się wyłącznie na zakupach i porządkach. Ważne, byśmy się dobrze przygotowali na spotkanie z Chrystusem. I na te najbliższe, i na te ostateczne.

Czytaj dalej...

Odwiedziny duszpasterskie – kolęda 2018/2019
Początek w soboty i niedziele o godzinie 14.00, a w tygodniu o godzinie 15.00

01.12.2018 – sobota
 • 1. Szczęść Boże od 26 do 2
 • 2. Szczęść Boże od 50 do 30
 • 3. Szczęść Boże od 60 do 54
02.12.2018 – niedziela
 • 1. Szczęść Boże od 27 do 1
 • 2. Szczęść Boże od 41 do 29
 • 3. Szczęść Boże od 59 do 43
Czytaj dalej...

08.12.2018 – sobota
 • 1. Szczęść Boże 62 i 62a oraz od 68 do 66
 • 2. Szczęść Boże 62b oraz od 72 do 68a
 • 3. Szczęść Boże 62c oraz od 76 do 74 i DOMY PRYWATNE
09.12.2018 – niedziela
 • 1. Wolności od 17 do 1
 • 2. Wolności 23b,23a,23 i Wolności – dawna Kołłątaja i Powstańców
 • 3. Wolności 23d, 23c

Jezus Chrystus, Król Wszechświata zaprasza nas do swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do szczęścia. Warto zadać sobie pytanie: jakim królem jest dla nas Jezus i czym jest dla nas Jego Królestwo? Odmawiając Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi można zyskać odpust zupełny.

Czytaj dalej...

Choć wyznaczamy sobie w życiu różne cele, to nie zapominamy, iż Chrystus powtórnie przyjdzie i nastąpi koniec tego świata. Wyrazem naszego czuwania w oczekiwaniu na ten dzień jest Życie w prawdzie i pamięć o Bogu w naszej codzienności. Dziś w archidiecezji obchodzimy Dzień Muzyki Liturgicznej.

Czytaj dalej...

Przeżywamy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Dla polskiego życia społecznego Kościół katolicki był tą instytucją społeczną, która najsilniej jednoczyła Polaków za wszystkich trzech zaborów. Siłę do tego czerpano głównie z Eucharystii.

Czytaj dalej...

Już w Starym Testamencie pierwszym i największym przykazaniem była miłość. Dopiero ona opromienia życie, nadaje mu sens i wartość. Miłość sprawia, że życie jest godne Miłości.

Czytaj dalej...

Obchodzimy rocznicę poświęcenia kościoła. Dziękujmy Bogu za naszą świątynie, w której możemy się modlić, przyjmować sakramenty św. i składać Bogu Najświętszą Ofiarę. W modlitwie pamiętamy o wszystkich dobrodziejach, fundatorach i budowniczych naszej świątyni.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus zna nasze słabości i pojawiające się czasem wątpliwości, ale On nas nie odrzuca. Możemy Mu wszystko powierzyć i w pełni zaufać. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny i rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Czytaj dalej...

Eucharystia znaczy dziękczynienie. Niech udział w tej Mszy św. będzie wyrazem naszej wdzięczności Bogu za Jego dary. Przeżywając Dzień Papieski, dziękujmy za dar świętego Jana Pawła II, za świadectwo jego wiary i orędownictwo w niebie.

Czytaj dalej...