Przeżywamy w naszej parafii Kiermasz z racji 152 rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Dziękujmy Bogu, za naszą świątynie, w której możemy się modlić, przyjmować sakramenty św. i składać Bogu Najświętszą Ofiarę. W modlitwie pamiętamy o wszystkich dobrodziejach, fundatorach i budowniczych naszej świątyni.
Dziś przeżywamy Światowy Dzień Ubogich, a w archidiecezji obchodzimy Dzień Muzyki Liturgicznej. Po mszach przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziś gościmy ks. proboszcza Grzegorza Węglorza, budowniczego kościoła M.B. Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach.

Czytaj dalej...

Tylko głęboka wiara i ufność mogło ubogą wdowę skłonić do tak hojnego daru, który przyciągnął uwagę Jezusa. Na początku Eucharystii obudźmy w sobie świadomość, że Jezus oddaje swoje życie za każdego z nas i zaprasza nas do hojnej odpowiedzi.

Czytaj dalej...

Które z przykazań jest dla mnie najważniejsze? Zgromadzeni na niedzielnej liturgii, chcemy słuchać słowa Boga i otworzyć serca na miłość przychodzącą od Niego. Prośmy o łaskę autentycznej odpowiedzi na Jego wezwanie.

Czytaj dalej...

Zgromadzeni w imieniu Jezusa na Eucharystii, chcemy doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy. Ten sam Chrystus, który niegdyś przechodził przez Jerycho, jest obecny pośród nas, w swoim słowie i w eucharystycznym chlebie. Otwórzmy nasze serca na Jego przemieniające działanie.

Czytaj dalej...

Jezus nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Pamiętając, że owocem Jego śmierci jest dar Ducha Świętego, prośmy o umiejętność aktywnego podjęcia odpowiedzialności za dobro Kościoła. Niech rozpoczynający się dzisiaj diecezjalny etap synodu zwołanego przez papieża Franciszka przyniesie błogosławione owoce.

Czytaj dalej...

Eucharystia znaczy dziękczynienie. Niech udział w tej Mszy św. będzie wyrazem naszej wdzięczności Bogu za Jego dary. Przeżywając Dzień Papieski, dziękujmy za dar świętego Jana Pawła II, za świadectwo jego wiary i orędownictwo w niebie.

Czytaj dalej...

Z radością obchodzimy dzisiaj Uroczystość Odpustową naszej parafii ku czci Matki Bożej Różańcowej. To Opatrzność daje nam różaniec jako broń i narzędzie naszych zwycięstw.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus w dzisiejszej liturgii wypowie ważne słowa: ”Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Otwórzmy serca na dar Jego wyzwalającej miłości, aby nasze życie i działanie przyczyniało się do budowania jedności i umacniało dobro obecne w świecie.

Czytaj dalej...

Przejście Jezusa Chrystusa przez śmierć do chwały Ojca to droga pokory, na której przemienił tragiczne okoliczności swojego życia w dar. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

Czytaj dalej...

Gromadząc się na Eucharystii, wyznajemy, że Jezus jest Panem naszego życia. Czy jednak zawsze pamiętamy o naśladowaniu Go w niesieniu krzyża w codzienności, jak to czynili beatyfikowani dzisiaj Kardynał Stefan Wyszyński i Matka Róża Czacka?

Czytaj dalej...