Chrystus stawia przykazanie miłości bliźniego – nawet nieprzyjaciół – na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nieprzyjaciół. Nie jest to łatwe, ale Bóg jest naszym najlepszym i miłującym Ojcem i przez Eucharystię nas do tego uzdalnia.

Czytaj dalej...

Bóg wzywa nas, byśmy nie szukali wykrętów, ale poważnie traktowali Boże prawo. Niech udział w Eucharystii, będącej uwielbieniem przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Boga Ojca, i karmiącej nas Ciałem Pańskim, uzdalnia nas do takiego życia, byśmy zawsze podobali się Bogu.

Czytaj dalej...

Pan Bóg chce, byśmy oddawali Mu cześć wiernie trzymając się Jego przykazań. Przez to cały świat może stawać się lepszym. Obyśmy umocnieni Eucharystią zdecydowanie poszli żyć Ewangelią, na przekór temu, co proponuje nam dzisiejszy świat.

Czytaj dalej...

W dzisiejszą niedzielę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej obchodzone jako światowy dzień Życia Konsekrowanego. Symeon i Anna rozpoznali w małym Jezusie Zbawiciela. Dzisiaj On przychodzi do nas w czasie Mszy św., jest przy nas w naszej codzienności. Na Mszach św. święcimy gromnice.

Czytaj dalej...

Ojciec Święty Franciszek postanowił, że trzecia niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Posłuszni decyzjom Ojca Świętego przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania.

Czytaj dalej...

Niedziela jest dniem wspólnoty. Bóg pragnie, abyśmy z pokorą odkryli Jego świętą wolę. Aby się to realizowało, trzeba poznać i uwierzyć, że Bóg nas miłuje. Nasza odpowiedź Bogu to przyjęcie dzieła odkupienia dokonanego w Ofierze Chrystusa.

Czytaj dalej...

Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią ustanowienia chrztu chrześcijańskiego. Dziękujemy Bogu za nasze zanurzenie przez chrzest w miłości Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Czytaj dalej...

Bóg posłał swego Syna z miłości do nas, tak samo z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy na dzieciątko Jezus złożone w żłóbku, zobaczmy w Nim naszego Zbawiciela. Cieszmy się z bliskiej obecności Jezusa i dziękujmy naszemu Ojcu z niebie za Jego obecność.

Czytaj dalej...

Dzisiaj wielbimy Boga w Jego Świętej Rodzinie. Powierzmy Bogu naszych bliskich i całą rodzinę ludzką, prosząc o umiejętność wiernego naśladowania przykładu Świętej Rodziny i o to, aby On „utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju”.

Czytaj dalej...

Kończy się czas naszego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Niech słowa św. Elżbiety: ”Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”, będą zachętą do głębokiej wiary, że Bóg wypełni swoją obietnicę naszego zbawienia.

Czytaj dalej...