Przejście Jezusa Chrystusa przez śmierć do chwały Ojca to droga pokory, na której przemienił tragiczne okoliczności swojego życia w dar. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

Czytaj dalej...

Gromadząc się na Eucharystii, wyznajemy, że Jezus jest Panem naszego życia. Czy jednak zawsze pamiętamy o naśladowaniu Go w niesieniu krzyża w codzienności, jak to czynili beatyfikowani dzisiaj Kardynał Stefan Wyszyński i Matka Róża Czacka?

Czytaj dalej...

„Otwórz się”-mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii do głuchoniemego. I my, zgromadzeni na tej Eucharystii, pragniemy otworzyć się na uzdrawiające dotknięcie Bożej mocy. Prośmy Pana, aby nas dotknął i sprawił, abyśmy w całym życiu mogli mówić przede wszystkim językiem ewangelicznej miłości.

Czytaj dalej...

Chrystus przychodzi do nas, aby przemieniać nasze serca. Dzięki temu w tym trudnym świecie możemy być Jego autentycznymi świadkami. Dzisiaj w naszej parafii gościmy Ojca Oblata Roberta Grabka, który wygłosi kazanie będzie rozprowadzał kalendarze misyjne. Czując się odpowiedzialnymi za cały Kościół, włączmy się w dzieło misyjne.

Czytaj dalej...

Dla wielu ludzi słowa Jezusa, Który karmi nas Swoim Ciałem, są zgorszeniem, także dziś. Jednak dla nas, wierzących, uczestniczących w Eucharystii, są prawdą, która nadaje sens naszemu życiu. Wierzymy, że spożywając Jego Ciało i Krew, ukryte pod postaciami chleba i wina, mamy życie wieczne.

Czytaj dalej...

W dzisiejszą Uroczystość, gromadząc się na Eucharystii, otwórzmy nasze serca na działanie Bożej Łaski, abyśmy rzeczywiście każdego dnia troszcząc się o nasze duchowe dobro, mogli kiedyś uczestniczyć w chwale Matki Bożej.

Czytaj dalej...

Człowiek, na którego Bóg spojrzał z miłością, do którego przemówił i który poprzez sakramenty wszczepiony został w Jezusa Chrystusa, taki człowiek znalazł się w nurcie życia Bożego trwającego wiecznie.

Czytaj dalej...

„Nowy Człowiek” – o którym pisze św. Paweł – wie, że już żyje życiem wiecznym, dlatego uwalnia się od zniewoleń. Dzisiaj rozpoczynamy miesiąc sierpień – miesiąc abstynencji i trzeźwości. Jest wystawiona Księga Trzeźwościowa. Zachęcamy do deklaracji.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus gromadzi nas na świętej wieczerzy i chce nas karmić chlebem na życie wieczne. Pełni wdzięczności za dar Eucharystii otwórzmy nasze serca, by nasz Pan faktycznie mógł w nich królować.

Czytaj dalej...

Jezus Chrystus dzisiaj gromadzi nas w tej wspólnocie wiary, aby pouczyć nas o tym,iż – jak to usłyszymy w liturgii słowa – to On „jest naszym pokojem”. Otwórzmy zatem nasze serca na działanie Jego pokoju w nas.

Czytaj dalej...