Odwiedziny duszpasterskie – kolęda 2018/2019
Początek w soboty i niedziele o godzinie 14.00, a w tygodniu o godzinie 15.00

01.12.2018 – sobota
 • 1. Szczęść Boże od 26 do 2
 • 2. Szczęść Boże od 50 do 30
 • 3. Szczęść Boże od 60 do 54
02.12.2018 – niedziela
 • 1. Szczęść Boże od 27 do 1
 • 2. Szczęść Boże od 41 do 29
 • 3. Szczęść Boże od 59 do 43
08.12.2018 – sobota
 • 1. Szczęść Boże 62 i 62a oraz od 68 do 66
 • 2. Szczęść Boże 62b oraz od 72 do 68a
 • 3. Szczęść Boże 62c oraz od 76 do 74 i DOMY PRYWATNE
09.12.2018 – niedziela
 • 1. Wolności od 17 do 1
 • 2. Wolności 23b,23a,23 i Wolności – dawna Kołłątaja i Powstańców
 • 3. Wolności 23d, 23c