W Chrystusie stał się dla nas widzialny i słyszalny sam Bóg. Pragnie On, aby wszyscy ludzie poznali Jego Syna i spotkali się z Nim. Do tego potrzebuje nas jako pośredników. Obecnie Bóg daje się poznać przez tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Kolekta na potrzeby naszego kościoła. Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.

W związku z obecną sytuacją w Polsce, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaleca wydanie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Nieobecność na Mszy św. takiej sytuacji nie obciąża grzechem. Zachęcamy jednak do duchowej łączności poprzez uczestnictwo we Mszy św. za pośrednictwem radia czy telewizji. Wierni na Mszy św. w kościele zachowują w miarę możliwości większe odległości, nie podają ręki na znak pokoju, mają pod ręką chusteczkę, zakrywają usta przy przypadkowym kaszlu i kichaniu. Można przyjmować Komunię św. na rękę.

Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne. Serdecznie zapraszamy.

W poniedziałek nie będzie spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii i ich rodziców.

We wtorek na godz. 18.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
O godz. 18.00 dla narzeczonych Poradnia Życia Rodzinnego.

W piątek nie będzie Herbatki u Tadka.
O 16.15 spowiedź dla dzieci a o 16.30 Msza św. szkolna.
O godz. 17.15 DROGA KRZYŻOWA. W zakrystii można składać zalecki za zmarłych do modlitwy na Drodze Krzyżowej.

W sobotę Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby archidiecezji.