Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Tygodnia, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa. Niedziela Palmowa przypomina Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy. Dziś też usłyszymy, jak Chrystus cierpiący, poniżany, umiera na krzyżu. Za nas. Bądźmy przy Nim naszymi myślami i sercem. On jest naszym Królem i Wybawicielem.

KOCHANI PARAFIANIE! Strasznie za Wami tęsknimy! Obecnie przeżywana trudna sytuacja to coś, czego kilka miesięcy temu nawet wyobrazić sobie nikt nie byłby w stanie. Serce krwawi, gdy sprawujemy Eucharystię w pustym kościele. Codziennie na Mszy św. i w naszych modlitwach polecamy Was Miłosierdziu Bożemu i opiece Matki Najświętszej, która patronuje nam w Tajemnicach Różańcowych. Łączymy się z Wami duchowo i prosimy Was o taką samą łączność z nami, między sobą i z całym Kościołem Powszechnym, którego jedynym Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus. W naszej rzeczywistości wiary nic się nie zmienia! Nasze przygotowanie na Zmartwychwstanie przybiera tylko inny wymiar. Wielką pomocą są bardzo liczne transmisje w telewizji : TVP1, TVP Kultura, TVP Polonia, Polsat News, TV Trwam i wiele innych, nie licząc dużej ilości transmisji internetowych, wymienionych na stronie naszej Archidiecezji https://www.archidiecezjakatowicka.pl/ do czego serdecznie zapraszamy.

Z racji niemożności poświęcenia palm wielkanocnych w kościele, kapłani intencjonalnie błogosławią Wszystkim Parafianom Ich palmy w Ich domach.

W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę w godzinach od 12.00 do 17.00 będzie okazja – z zachowaniem bezpiecznej liczby obecnych – do indywidualnej modlitwy w kościele.

Duszpasterze tylko w duchowej łączności z Parafianami będą celebrowali obchody Triduum Paschalnego o tradycyjnych porach:

WIELKI CZWARTEK – to dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. O godz. 19.00 LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ.
WIELKI PIĄTEK –to dzień Męki i Śmierci Chrystusa na Krzyżu. Zachowujemy w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i ścisły post. O godz. 18.00 – LITURGIA WIELKOPIĄTKOWA, której centrum stanowi adoracja krzyża
WIELKA SOBOTA – to dzień spoczynku Jezusa w grobie – dzień modlitewnego oczekiwania na cud Zmartwychwstania. O godz. 20.00 – rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej – poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.

Ponieważ nie będzie poświęcenia w kościele potraw wielkanocnych w koszyczkach, od czwartku będzie można w kościele zabrać karteczkę z modlitwą błogosławieństwa potraw w czasie Śniadania Wielkanocnego. Tekst jest również zamieszczony na naszej stronie internetowej https://mbrruda.pl/aktualnosci/modlitwa-blogoslawienstwa-stolu.

W związku ze Spowiedzią św. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski jest umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi będzie zakrystia i salka parafialna.